Den Europeiska centralbanken spädde på den goda börsstämningen med sina besked om räntor och stimulanser, samtidigt som även olje- och valutamarknaderna sett rejäla rörelser under den senaste tiden. Aktiestrateg Mattias Isakson och marknadsstrateg Robert Oldstrand förklarar vad som hänt. 

Dessutom görs en omstuvning inom Basindustri i Swedbanks Sektorfavoriter, där skogsbolaget BillerudKorsnäs ersätter Ahlstrom-Munksjö. Utblick går igenom varför.  

Detta är ett axplock av vad du kan se i veckans Utblick, Swedbanks program om investeringar kopplat till det rådande marknadsläget. 

Titta på Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 

Läs mer om bytet i Sektorfavoriter genom att klicka här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan