Marknadskommentar

I inledningen av veckan präglades marknaden av fortsatt pessimism på grund av ökad oro i både USA och Kina, med tecken på snabbare smittspridning i flera stora delstater USA och ett nytt virusutbrott i Peking, där över 100 personer bekräftats smittade. Dock vände sentimentet relativt fort, till stor del tack vare ytterligare nyheter om stimulanser, och de globala börserna har i stället sett uppgångar under de två senaste dagarna. Exempelvis fick de amerikanska börserna en extra skjuts av att landets centralbank inleder köp av individuella företagsobligationer, vilket ska komplettera köpen som sker genom börshandlade fonder; den japanska centralbanken lämnade styrräntan oförändrad men meddelade att de ska utöka sitt särskilda låneprogram; och Tyskland kommer att låna upp stora belopp för att finansiera massiva stimulanser.

I Sverige rapporterade Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stigit till 8,8% och att allt fler unga skriver in sig i samband med att skolan slutar. Trots stigande arbetslöshet och fortsatt oro kring pandemin ser det ljusare ut på bostadsmarknaden. Hemnet rapporterade under onsdagen att både antalet sålda bostadsrätter och priserna har ökat under de senaste veckorna. Konjunkturinstitutet spår i sina uppdaterade prognoser en något mindre djup konjunkturnedgång i år än tidigare, men också en något långsammare återhämtning 2021. Vid en pressträff på torsdagen meddelade finansminister Magdalena Andersson att ”botten kan vara nådd” och hänvisade till en ljusning i inköpschefsindex samt att restaurangbokningar och korttransaktioner vänt uppåt från låga nivåer.

Majoriteten av bolagen på Stockholmsbörsen har stigit under veckan och bland storbolagen är det Kinnevik, Telia och Volvo som gått starkast fram. Kinnevik meddelade under veckan att de kommer bjuda ägarna på en extrautdelning om 7 kronor efter försäljning av 11 miljoner aktier i det största innehavet Zalando. Telia bekräftade den senaste tidens rykten om att bolaget har påbörjat förhandlingar om att sälja av sin andel i Turkcell, värderat till ungefär 5 miljarder kronor, och Volvo avancerade på uppgifterna att bolaget avser att minska antalet tjänstemän med 4100 personer.

H&M rapporterade att försäljningen backat med 50% under årets andra kvartal, men meddelade samtidigt att de sett en förbättring de senaste veckorna. De enda storbolagen som backat under veckan är Nordea och Swedbank. Utanför storbolagsindexet är Note upp ungefär 20% sedan bolaget meddelat att de vunnit en storaffär inom elektronik värd minst 100 miljoner kronor under de första tolv månaderna.

Avstämningstidpunkt för marknadsdata: 2020-06-18 kl 13:30


Veckans bolag

Hennes & Mauritz - En förlorad pixel i det framtida resultatdiagrammet 

  • Global klädvarukedja
  • Stark marknadsposition
  • Vinståterhämtning väntas 2021p

Volvo - Begränsad effekt av krav mot Volvo

  • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
  • Förväntad återhämtning i efterfrågan nästa år
  • Attraktiv värdering och stark finansiell ställning

BillerudKorsnäs - Maximal exponering mot LPB- och livsmedelssegment

  • Världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial
  • Strukturell och stabil tillväxt för vätskekartong
  • Nyckel for omvärdering ligger i KM7


Fler aktuella analyser:

Royal Unibrew - Högre riktkurs då trenden förbättras

Bulten - Elektrifieringen skapar möjligheter

Gränges - Möjligheterna är på plats

Electrolux - Amerikanska vitvaruleveranser minskade 10,4 procent i maj - inte så dåligt

Stora Enso - Bra exponering och bränsle från kostnadsbesparingar

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan