Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Marknaden är fortsatt momentumstyrd – det vill säga, den styrs av en kraftig rörelse som i det här fallet är uppåtgående – och det beror på att investerarna tar fasta på den återgång som nu pågår i samhället, det skapar en förväntansbild. Vi har sett en kraftig börsuppgång den senaste tiden och det innebär att kunderna tveklöst är på köpsidan så länge marknaden fortsätter upp. Men allt kan vända fort, det är helt styrt av nyheter relaterade till covid-19, men min känsla är att det fortsätter upp.

En annan sak som också kan påverka marknaden är vilka besked den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer säga om fortsatta stimulanser på presskonferensen i kväll, i kombination med räntetak och uppfattningen om negativ ränta. 

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

För den som är beredd på att vänta, och inte är ute efter en snabb kursraket, skulle jag nämna fastighetssektorn. Vill man ha lite lägre risk väljer man ett bolag som främst är inriktat på bostäder och där vill jag lyfta fram Balder, som har nästan 60% bostäder i portföljen. Vill man ta lite större risk och våga tro på att världen snart återgår till det normala så är Fabege ett bra alternativ, som i stället har en större andel kommersiella fastigheter, såsom kontor och butikslokaler. Jag tror att båda de här bolagen kan komma att slå marknaden när de väl sätter fart.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Det är svårt att säga när vi ser den här typen av kraftiga uppgångar men om jag måste välja så skulle jag säga nischbankerna, som blivit fullständigt slaktade på börsen. Det finns potential men också stor osäkerhet, då många av nischbankerna har stora kreditportföljer med framför allt konsumentkrediter.

Ser du några allmänna trender just nu?

Den allmänna trenden är en fortsatt stark börs. Vi har haft ett par riktigt bra dagar, och det kommer säkerligen komma några mindre bra dagar med, men marknaden är så momentumstyrd nu, och det ska bli intressant att se hur börsen svarar på återöppnandet av samhället. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan