Hallå, Sara Shafi, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Jag skulle säga att majoriteten är på köpsidan. Optimismen på aktiemarknaden håller i sig och alla vill vara med på tåget om aktiemarknaden fortsätter att stiga. Det finns visserligen en viss oro för att det kan komma en större rekyl nedåt på börsen nu efter den snabba återhämtningen men samtidigt fick vi positiv statistisk vad gäller exempelvis inköpschefsindex i Eurozonen och även Konjunkturinstitutets barometer här hemma, som kan signalera en något snabbare återhämtning än vi först trott.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Det beror lite på vad den övergripande strategin landar kring. Den mer försiktiga investeraren håller sig till defensiva aktier, såsom Ericsson och Telia. Tar vi Ericsson så har de sett en begränsad effekt av coronakrisen och de har en gynnsam position när det gäller 5G. Telia har med sin nya VD i spetsen äntligen lyckats avyttra innehavet i Turkcell och VD har också gjort ett antal uppfriskande ändringar i koncernledningen. Hennes fokus är tydligt att minska risken och öka likviditeten i bolaget och detta är förstås positivt för aktieägarna.

För den investerare som vill vara med på en resa här och nu så vill jag lyfta fram Assa Abloy och Hennes & Mauritz. Assa Abloy har en strukturell tillväxt och kommer ta del av många innovativa lösningar framöver, inte minst genom sin framgångsrika förvärvsstrategi. Förutom att aktien just nu är attraktivt värderad så är det ett fint bolag att ha i portföljen. När det gäller Hennes & Mauritz så har bolaget haft det tufft, även innan coronakrisen, men bolagets försäljning har nu återhämtat sig relativt väl och när nu även onlineförsäljningen har haft en stark utveckling finns det goda möjligheter framåt.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Där skulle jag säga bolag som helt saknar hållbarhetsfokus. Det här har länge varit centrala frågor men jag tror att frågor inom ESG – Environmental, Social, Governance – kommer bli än viktigare när vi kommer ur coronakrisen. Bolag som inte bryr sig om de här frågorna kommer hamna ute i kylan.

Ser du några allmänna trender just nu?

Just nu är det få negativa nyheter som tycks bita på aktiemarknaden; kurserna fortsätter bara att röra sig uppåt. Anledningen till det är FOMO – Fear Of Missing Out – och TINA – There Is No Alternative. Det första syftar på att investerarna är rädda för att stå utanför marknaden när den rör sig uppåt, och vill därför vara med, även om det är riskfyllt. Det andra handlar om att övriga tillgångar, såsom räntor, ger så låg avkastning nu så aktier är det enda alternativet. Dessa två fenomen gör att investerarna ändå vill vara på börsen, även om mycket är oförutsägbart och risken är hög.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan