Hur det är klokast att agera med sina investeringar under sommarmånaderna har det länge rått skilda uppfattningar om. Faktiskt till den grad att det myntats olika talesätt om vilken strategi som är den rätta. Men hur ser Aktiellts läsare på saken inför denna börssommar, som ju definitivt inte är en av de normala?

Svaren på förra veckans fråga visar stor spridning. Det mest populära alternativet med god marginal är emellertid att sitta still i båten, med 37 procent av rösterna. 

En bra bit efter detta kommer devisen ”jag köper till sillen och säljer till kräftorna”, med 18 procent av svaren. Dessa läsare tror därmed på en god börsutveckling under de kommande sommarmånaderna. 

Efter detta kommer de 15 procent som förbereder sig inför en aktiv börssommar genom att hålla sig likvida. Detta för att kunna hitta fina köplägen när många andra investerare är sommarlediga eller i alla fall mindre aktiva än vanligt. 

Det fjärde mest populära alternativet är att öka på fondsparandet, med 11 procent av svaren. Även denna grupp läsare bör alltså vänta sig en ganska trevlig börsutveckling under sommaren. 

De 9 procent som röstar på det följande alternativet lär emellertid tro på motsatsen, då detta lyder ”Sell in may and stay away”. Alltså att börsen går ner under sommaren och att det är bättre att avvakta till hösten. 

Därefter kommer 4 procent som alltid är extra försiktiga inför sommaren, samt 4 procent som viktar ned andelen aktier något i sina portföljer i enlighet med Swedbanks Investeringsstrategi. Det minst populära alternativet, med endast 1 procent av svaren, är att dra ned på fondsparandet. 

Om man lägger samman de olika svaren för ett helhetsintryck av hur läsarskaran ser på sommaren är bildad alltså blandad. Men det går att skönja ett visst positivt överläge, då de alternativ som väntar sig god börsutveckling eller fina köplägen är klart mer populära är klart mer populära än de som ser stor risk för börsnedgångar. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Hur gör du med din portfölj inför sommaren?

 • Jag köper till sillen och säljer till kräftorna 18%
 • Sell in may and stay away, är min devis 9%
 • Jag sitter still i båten 37%
 • Jag håller mig likvid. Det är lättare att hitta köplägen när andra ligger i hängmattan 15%
 • Jag är alltid extra försiktig inför sommaren 4%
 • Jag viktar ned aktier i enlighet med Investeringsstrategin 4%
 • Jag ökar mitt fondsparande 11%
 • Jag drar ned på mitt fondsparande 1%

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan