Selectionfonderna kan innehålla allt från svenska och globala aktier till företagsobligationer. Aktieinvesteringarna sker till stor del i intressanta teman baserat på de fyra megatrender vi ser kommer påverka vårt samhälle under lång tid framöver. Det är exponeringen mot respektive tema som är fokus, inte regioner, sektorer eller storlek på bolagen.

Megatrenderna är företeelser som under lång tid framöver påverkar människor, företag och samhället i stort. Hur ska vi hantera en åldrande befolkning eller övergången till mer förnybar energiproduktion för att undvika förödande klimatförändringar? En fortsatt urbanisering ställer nya krav på framtidens städer. Samtidigt ser vi teknologiska framsteg och digitalisering - som i många fall är nödvändiga för att möjliggöra dessa förändringar eller är banbrytande i sig.

I artikelserien nedan kan du läsa mer om de olika megatrenderna.

Megatrender får allt större inslag i förvaltningen, del 1, Urbanisering

Megatrender får allt större inslag i förvaltningen, del 2, Åldrande befolkning

Läs mer om Swedbank Robur Selection

Selection 25

i år
-1,67%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
103,82
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 50

i år
-2,02%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,27
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Selection 75

i år
-2,83%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
112,55
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan