Mest köpta och sålda aktier under vecka 22

Under den fortsatt starka starka återhämtningen förra veckan, med en indexuppgång på mer än 4 procent, fortsatte investerarkollektivet på den inslagna banana och tog hem en del kortsiktiga vinster. Optimisterna höll återigen inköpen på en låg nivå medan pessimisterna var lika aktiva som veckan innan. Veckan slutade på nytt med nettoförsäljningar i relativt stor skala från investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna. 

AstraZeneca avancerar en position och når toppen bland veckans mest köpta aktier. Aktien föll tillbaka och vi anar att investerarkollektivet såg fina köplägen i kvalitetsbolaget.

Läs mer: Högattraktiv produktportfölj

Norwegian Air Shuttle avancerar också en plats och blir den näst mest köpta aktien. Investererarkollkektivet fortsätter att fyndköpa i den pressade aktien efter att bolaget säkrat ett statligt stödpaket.

Evolution Gaming tar bronsplatsen bland de mest köpta aktierna. Aktien går fortsatt starkt efter att vd i förra veckan berättat att Q2 utvecklas väl. Q1-rapporten visade på stark lönsamhet.

Läs mer: Solitt resultat i första kvartalet med mycket stark lönsamhet

Swedbank klättar en position och blir veckans mest sålda aktie. I likhet med andra bankaktier har Swedbankaktien gått starkt och investerarkollektivet ser ut att ta hem en del vinster.

Volvo intar silverplats på listan över veckans mest sålda aktier. Aktien har klättrat efter stigande konjunkturoptimism och investerarkollektivet lättar en del på innehaven. Efter Q1-rapporten ansågs de starka finanserna balansera den svagare orderingången.

Läs mer: Starka finanser balanserar svagare orderingång

Nordea är den tredje mest sålda aktien. Aktien är upp mer än 20 procent sedan sättningen den 14 maj och investerarkollektivet verkar ta hem en del kortsiktiga vinster när aktiekursen närmar sig den aktuella riktkursen.

Läs mer: Q1 - starka kärnintäkter, lägre kreditförluster än väntatDe 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 22

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan