Mest köpta och sålda aktier under vecka 23

Under den fortsatt starka börsoptimismen förra veckan, med en indexuppgång på 5 procent, fortsatte investerarkollektivet att ta hem kortsiktiga vinster. Optimisterna var något mer aktiva än tidigare medan pessimisterna ökade försäljningarna ytterligare. Veckan slutade på nytt med nettoförsäljningar i relativt stor skala från investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna. 

Essity tar förstaplatsen och blir den mest köpta aktien föregående vecka. Efter en stark kursutveckling under den värsta krisen har aktien halkat efter index och investerarkollektivet ser det som ett köpläge. Q1-resultatet var mycket starkt och god vinsttillväxt väntas framöver.

Läs mer: God vinsttillväxt framöver

Sampo når silverplatsen bland de mest köpta aktierna. Sampo höll bolagsstämma och utdelningen på 1,50 EUR avskiljdes förra veckan. Första kvartalet var sämre än förväntat, men återhämtningen på finansmarknaderna under Q2 kan ta tillbaka delar av resultatnedgången i första kvartalet.

Läs mer: Q1 sämre än väntat - men starkt tekniskt resultat

AstraZeneca faller två placeringar och tar den sista pallplatsen bland veckans mest köpta aktier. Aktiens rekyl fortsätter och vi anar att investerarkollektivet återigen såg fina köplägen i kvalitetsbolaget.

Läs mer: Högattraktiv produktportfölj

Volvo klättar en position till förstaplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Aktien har fortsatt klättra efter stigande konjunkturoptimism och investerarkollektivet lättar en del på innehaven. Efter Q1-rapporten ansågs de starka finanserna balansera den svagare orderingången.

Läs mer: Starka finanser balanserar svagare orderingång

Ericsson är den näst mest sålda aktien, trots lovande tillväxtmöjligheter.

Läs mer: Ett antal lovande tillväxtmöjligheter ligger framför oss

Swedbank faller tillbaka två positioner och blir veckans tredje mest sålda aktie. Bankaktierna fortsatte att gå starkt förra veckan och investerarkollektivet ser ut att ta hem en del vinster.De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 23

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan