Mest köpta och sålda aktier under vecka 24

Under börsoron förra veckan såg investerarkollektivet gott om köplägen och ökade på innehaven efter de föregående veckornas vinsthemtagningar. Optimisterna var betydligt mer aktiva än tidigare medan pessimisterna höll aktiviteten på ungefär samma nivå föregående vecka. Veckan slutade med nettoköp i relativt stor skala från investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna. 

Hennes & Mauritz når förstaplatsen och blir den mest köpta aktien förra veckan. Swedbank Trading såg ett trading case i samband med kursfallet under börsoron.

Läs mer: H&M Klädsam 2

AstraZeneca avancerar en placering och intar silverplatsen bland veckans mest köpta aktier. Förra veckan höjdes riktkursen efter starka studie-resultat.

Läs mer: Tagrisso är en vinnare, på väg mot 10 miljarder USD

Investor tar den sista pallplatsen bland de mest köpta aktierna. Investerarkollektivet har för vana att fynda i kvalitetsaktien vid börsnedgångar och vi tror att mönstret upprepade sig förra veckan. Investor återfinns i vår Fokusportölj.

Läs mer: Långsiktig värdeskapare

Swedbank avancerar två positioner och blir veckans mest sålda aktie. Vinsthemtagningarna ser ut att ha fortsatt under förra veckans oro.

SCA återfinns på silverplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Börsoro samt svagare amerikansk dollar kan ha lockat fram säljare.

Läs mer: Svagare dollar påverkar massa-verksamheten

Stillfront är den tredje mest sålda aktien. Aktien gick starkt efter att bolaget släppt preliminära siffror som visar på stark tillväxt.

Läs mer: Preliminär information visar på stark tillväxt under andra kvartalet

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 24

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan