För den som deklarerade tidigt i år rasslade skatteåterbäringen in på kontot redan i april. För de som deklarerade via appen, e-tjänsten, telefon, SMS eller papper senast den 4 maj var det under förra veckan som vissa kunde glädjas över att få tillbaka på skatten. Oavsett när den trillar in är dock frågan vad man ska göra med sin skatteåterbäring om man får någon. Det kan ju röra sig om stora summor pengar. 

Bland Aktiellts läsare visar svaren på förra veckans fråga att pengarna används till vitt skilda saker. Bland de 48 procent av läsarna som fick skatteåterbäring är det emellertid populärt att investera den. 

Det mest populära alternativet här, med 17 procent av rösterna, är att använda den till att köpa aktier. På andra plats kommer det närliggande alternativet att placera återbäringen i fonder, med 9 procent av svaren. 

Därefter följer alternativet som lyder ”ingenting särskilt”, med hela 8 procent av rösterna. Det kan tänkas att många läsare tycker det är praktiskt att få en större buffert på bankkontot. 

På fjärde plats kommer att använda återbäringen för en extra insättning på det privata pensionssparandet, med 7 procent av svaren. Därefter kommer 4 procent av läsarna som använder den till att dryga ut semesterkassan. Det minst populära alternativet med endast 3 procent av rösterna är att använda den för extra amorteringar på lånen. 

Som kan ses är det alltså inget  enskilt alternativ som får en överväldigande del av rösterna, utan Aktiellts läsare använder återbäringen för olika ändamål beroende på hur deras privatekonomiska situationer ser ut. 

Värt att notera är dock att alternativen aktieköp, fondplaceringar och pensionssparande tillsammans får 33 procent av svaren. Då detta representerar omkring två tredjedelar av alla som får skatteåterbäring är det således populärt att använda den till investeringar. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:
Vad gör du med din skatteåterbäring?

  • En extra insättning på mitt privata pensionssparande. 7%
  • Placerar i fonder. 9%
  • Köper aktier. 17%
  • Amorterar på lånen. 3%
  • Drygar ut semesterkassan. 4%
  • Ingenting särskilt. 8%
  • Jag fick ingen. 52%

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan