Att sporten försvann i mitten av mars innebar förstås ett betydande avbräck för spelbolag med inriktning på sportspel. 

Casino har däremot ökat en del överlag, och särskilt på marknader där spelande normalt sker i spellokaler. Italien är ett tydligt sådant exempel, vilket gynnat bland andra Kindred. Även nätpoker som varit på tillbakagång har fått uppleva en viss renässans under nedstängningen. Spelbolag med inriktning på casino och poker har dessutom kunnat dra nytta av att det varit väsentligt mindre kamp om annonsutrymmet, säger Hjalmar Ahlberg.

Inbitna sportspelare letade sig till udda ligor där man fortsatte att spela fotboll, som Vitryssland. Många började också med vadslagning på e-sport. Det har till viss del gynnat MTG. Men även om e-sport och gaming i grunden är digitala så är de stora drivarna annonsfinansierade live-event och dessa är stoppade och inställda under andra och tredje kvartalet 

MTG har mött utmaningarna genom besparingar och de heldigitala e-sportevenemang som hållits har haft väldigt positiva tittarsiffror, gynnade av att ingen annan sport sänts. 

MTG:s gamingverksamhet har gynnats av att väldigt många spelat mobilspel under coronakrisen. Verksamheten är dock under utvärdering och ska eventuellt säljas. Processen står emellertid stilla. 

- kanske behåller MTG verksamheter och köper på sig flera spel. Problemet för MTG är att bara något enstaka av deras spel säljer riktigt bra, vilket kan innebära svårigheter att få ut ett bra pris för verksamheten, säger Stefan Billing.  

Investerare har olika syn på hur de menar att MTG ska agera. Några anser att ett renodlat e-sportbolag med förstärkt kassa skulle öka intresset bland amerikanska investerare. Andra tycker att det vore riskfyllt och vill hellre ha kvar den kassaflödesgenererande gaming-enheten och att MTG ska utnyttja den kompetens som finns för att köpa på sig flera spel enligt samma affärslogik som Embracer och Stillfront gjort så framgångsrikt.   

Det sistnämnda bolaget har också upplevt en hög aktivitet med stor tillströmning av nya kunder. 

- Att användningen ökar kostar inte Stillfront mer. Men den höga aktiviteten kanske inte omedelbart syns i högre intäkter. De kommer först senare när kunderna uppgraderar sig från gratisspel till betalspel, säger Hjalmar Ahlberg.

Storytels affärsmodell bygger på fasta månadsavgifter. Bolaget har också sett ökad kundtillströmning under coronakrisen, trots att huvuddelen av kunderna använder ljudbokstjänsten när de pendlar till arbetet. 

- Både Stillfront och Storytel investerar i fortsatt tillväxt och drar fördel av att de nu kan annonsera billigare. Särskilt Storytel, som tog in en miljard kronor i kapital så sent som i februari, kan spendera, säger Hjalmar Ahlberg. 

Med sina helt digitala affärsmodeller har båda bolagen gynnats av ökat intresse från investerare och aktierna har gått väldigt bra. För närvarande ligger värderingarna omkring 20 procent över det historiska genomsnittet.

- Många frågar sig förstås om folk kommer att ha tröttnat på digitala tjänster när coronaepidemin är över. Vår bedömning är att bolagen växer in i värderingen och att investerarnas ökade intresse är bestående, säger Hjalmar Ahlberg.

Synen på Kindred 

 • Sportspelsboken har drabbats mindre än befarat 
 • Coronakrisen gör att casinospelandet ökat mer än väntat
 • Drar fördel av lägre annonskostnader 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 78 kronor 


Synen på MTG

 • Coronakrisen har gjort att e-sportevenemang med publik ställts in med lägre intäkter som följd. 
 • Coronakrisen gör att mobilspelandet ökar vilket väntas ge stigande intäkter under andra kvartalet 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 120 kronor 


Synen på Storytel 

 • Den starka tillväxttrenden fortsätter 
 • Drar fördel av lägre annonskostnader 
 • Verksamheten väntas gå jämnt upp på EBITDA-nivå redan 2021
 • Tillväxten i andra kvartal väntas bli något högre än tidigare förväntat. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 220 kronor 


Synen på Stillfront

 • Den starka tillväxttrenden fortsätter 
 • Coronakrisen gör att mobilspelandet ökat
 • Drar fördel av lägre annonskostnader 
 • Låg belåning öppnar för ytterligare tillväxtdrivande förvärv
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: (750) 670 kronor 

Läs även Så påverkar corona operatörer och media 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan