Tomma kontor och nedstängda fabriker. Hemmajobb, jobbmöten och vän- och familjeträffar online, och förstås frosseri i streamad TV. I en sådan miljö ska teleoperatörerna, Telia och Tele2, klara sig bra. 

- Det har de också gjort. Men att datatrafiken ökar dramatiskt i näten innebär inte nödvändigtvis mer intäkter, och på börsen har operatörerna utvecklats svagt, säger Stefan Billing. 

Andra effekter av coronaepidemin är att oron gjort att både privatpersoner och företag i stort sett slutat köpa nya telefoner. 

Eftersom telefonköp ofta hänger ihop med abonnemangen innebär det förstnämnda att kunderna inte byter operatör i någon större omfattning nu, den så kallade churnen har gått ned. 

- Det brukar överlag ses som positivt för operatörerna eftersom kundrekrytering är kostsamt och för marknadsledande Telia är det definitivt glädjande. Men utmanaren Tele2 behöver marknadschurn för att få kundtillväxt, fortsätter Stefan Billing.

Men lägre kostnader för kundanskaffning och bibehållna intäkter från telefoni och dataöverföring väntas överlag leda till tillfälligt bättre kassaflöden för operatörerna i detta avseende. 

Däremot innebär det inställda internationella resandet förstås att roamingintäkterna uteblir. Även om dessa intäkter är förhållandevis låga så påverkas bolagen en del eftersom marginalerna är förhållandevis höga. Tele2 verkar påverkas lite mer av detta än Telia och andra europeiska operatörer. 

Både Telia och Tele2 har starka balansräkningar. Men Tele2:s är starkare än Telias, efter det ifrågasatta förvärvet av Bonnier Broadcasting. För mediaaffären innebär avbrutna idrottsevenemang och minskad ekonomisk aktivitet i samhället ett tillfälligt, men betydande ekonomiskt avbräck för Telia. Rörelseresultatet (EBITDA) i mediaaffären väntas bli omkring en miljard kronor lägre i år på grund av minskade annonsintäkter.

Att operatörer köper medieverksamheter och exklusiva sporträttigheter är fortfarande ganska ovanligt eftersom förvärven historiskt oftast inte varit så lyckade. Det har visat sig svårt att få lönsamhet och inte ens den allra bästa sporträtten räcker till för att flytta en kundbas. 

Men i Telias fall bedömer Stefan Billing affären som logisk. Det hänger ihop med att Telia i egenskap av marknadsledare i Sverige inte är störst på TV-distribution, vilket skiljer sig från andra forna monopolisters positioner i hemmamarknaderna. I Sverige har Telia omkring 1,2 miljoner fasta bredbandsabonnemang till hushållen, men bara omkring 500 000 av dessa har också en TV-produkter från Telia.

- Med eget innehåll får Telia bättre möjligt att paketera erbjudanden och kan sälja mer än bara fiber. Ju fler tjänster en kund har från samma operatör desto lönsammare blir kunden, bland annat tack vare lägre churn. 


Fortsatt kundtillväxt för Nent 
För Nent, som är Nordens näst största leverantör av strömningstjänster (efter Netflix) genom Viaplay innebar inställda idrottsevenemang ett kraftigt avbräck. Fallande annonsintäkter i fri-TV-kanalerna och en snabb prissänkning av sportpremiumpaketen för att behålla kunderna, utmynnade i en vinstvarning och inställd utdelning. 

- Nent beslöt även att skippa guidningen för 2020. Men i mediaklustret sticker Nent ändå ut som en positiv aktie. 

Tittandet har ökat kraftigt under de senaste månaderna, med bland annat i genomsnitt 30 procent högre tittartid på Viaplay, trots uteblivna sportsändningar. Och även om intäkterna minskat på grund av inställda sportevenemang så betalar Nent inte heller för dem. För att hålla nere kostnaderna när annonsintäkterna uteblir fylls frikanalerna tillfälligtvis med billigare innehåll.  

- Nent siktar på 400 000 nya Viaplay-kunder i år. Det innebär 25 procents tillväxt, vilket är en bra bit bättre än marknaden som helhet. Och även om annonsmängden gått ned kraftigt under våren, så är stora delar av årsvolymen redan såld. Det innebär att annonsutrymmet under hösten av allt att döma kommer vara slutsålt, och att frikanalernas utbud kommer blir bättre för att locka så många tittare som möjligt. 

Mycket viktigt är också att sportevenemangen är på väg tillbaka. Först ut var Bundesliga där den genomsnittliga tittartiden på första omgången var hela 930 procent högre än förra året, trots att matchen spelades utan publik. Premier League är tillbaka den 17 juni och den 1 juli återgår Viaplay till normalpris på sportpremiumpaketen

- Kortsiktigt har Nent lanserat ett imponerande besparingspaket på 700 miljoner kronor. Men det innebär inte att företaget lagt expansionsplanerna på is. Nästa år ska Viasat gå in i Baltikum och ambitionen är att man ska finnas på 10 till 15 marknader inom 5 år, säger Stefan Billing. 

Eftersom Nent använder mycket egenproducerade program blir extrakostnaden för att sända på nya marknader ganska låg. 

Som grädde på moset har Nents satellit- och bredbands-tv verksamhet, Viasat Consumer, och Telenors satellit-tv verksamhet, Canal Digital, lagts samman i ett samägt bolag, Allente. Det innebär väldigt stora kostnadssynergier. Genom avtal med Allente ska Nents streamingtjänst Viaplay göras tillgängligt för Allentes abonnenter, vilket ytterligare kommer förstärka lönsamheten för Nent. 


Millicom sticker ut 
Millicom är ett bolag som sticker ut ordentligt när det gäller skillnaden mellan vad som är ett rimligt värde och aktiekursen.

Sedan Kinnevik delade ut hela innehavet saknar Millicom en storägare, och har åkt på flera käftsmällar med påföljande kursfall. Guidningen har sänkts två gånger, skuldsättningen är hög efter förvisso bra förvärv, och aktien har lyfts ur indexet MSCI-Sweden. 

Med verksamhet i Latinamerika med betydande intäkter från kontantkort där telefonägarna varken kunnat ta sig ut för att tjäna sitt uppehälle, eller toppa upp sina kontantkort har försäljningen i detta segment förstås störtdykt. 

Men en allt större del av Millicoms intäkter kommer numera från fasta och mobila bredbandsabonnemang, och intäkterna från dessa har fortsatt att växa. 

- Den stora frågan för hur det går med abonnemangen och kontantkorten är förstås hur det går med makroekonomin framöver, säger Stefan Billing. 

Trots svårigheterna nu, är det hans bedömning att Millicom klarar kassaflödena på ett bra sätt. Utdelningen är stoppad med hänvisning till den höga skuldsättningen, och investeringskostnaderna går automatiskt ned när nyförsäljningen uteblir. 

Dessutom har bolaget trots den stora skuldsättningen på 7 miljarder dollar hela 1,7 miljarder dollar i kassan. När den stora kassapositionen ifrågasatts har Millicoms vd Mauricio Ramos svarat att i sådana här osäkra lägen ska man bygga en jättestor bazooka. 

- Aktien är rätt utbombad och det behövs en ny storägare. Men jag tror aktien har goda förutsättningar att repa sig, säger Stefan Billing. 


Synen på Telia

 • Är väl rustat för ett tufft andra kvartal 
 • Mediaintäkterna väntas komma tillbaka ganska snart när sportevenemang återupptas
 • Har just lanserat ett stort, attraktivt TV-paket som bl.a. inkluderar Premier League och Allsvenskan
 • Den förväntade direktavkastningen på drygt 5 procent väntas stiga när mediaintäkterna återhämtar sig
 • Rekommmendation: Köp
 • Riktkurs: 45 kronor 


Synen på Tele2 

 • Stark balansräkning 
 • Klarar coronakrisen relativt bra men 2020 blir ett förlorat tillväxtår
 • Direktavkastningen är god givet bolagets tillväxtpotential
 • Rekommmendation: Köp
 • Riktkurs: 155 kronor


Synen på Nent Group

 • Inställda sportevenemang påverkar intäkterna negativt
 • 25 procent kundtillväxt väntas för Viaplay under 2020
 • 700 miljoner kronor i kortsiktiga besparingar att jämföras med fjolårets rörelseresultat på 1,6 miljarder kronor.
 • Stora kostnadsbesparingar och andra synergier väntas från satellitsamarbetet inom nybildade Allentes
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 315 kronor


Synen på Millicom 

 • Stängda samhällen sänker kontantkortsintäkterna 
 • Bredbandsaffären växer, men beroende av den ekonomiska utvecklingen framöver
 • Klarar kassaflödet med besparingar 
 • Hög belåning och stor kassa 
 • Aktiekursen är pressad
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 360 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan