I Fokusportföljen finns främst bolag som kan ha en större möjlighet att hantera nuvarande nyhetsdrivna och slagiga marknadsklimat, bolag som Swedbank bedömer kan komma att ha en relativt tidig återhämtning, samt bolag med tydliga bolagsspecifika triggers.

BillerudKorsnäs är ett typexempel på den typ av bolag som passar i Fokusportföljen. Bolaget är världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och förpackningsverksamhet är relativt opåverkad av covid-19-krisen. Lägre kostnader för insatsvaror ger medvind och uppstarten av den nya kartongmaskinen KM7 går enligt plan, vilket väntas lyfta resultatet. 

Lågt värderade Electrolux gynnas också av lägre priser på insatsvaror. På sikt kan trenden med mer matlagning hemma också gynna världens näst största tillverkare av hushållsmaskiner. 

En möjlig framtida trigger är också ett uppköp. Kinesiska Midea har visat intresse och tar vi multiplarna som kinesiska Haier köpte GE appliances för 2016 så ser vi en betydande uppsida från rådande nivåer. 

Tillväxtstjärnan Storytel har trots att huvuddelen av kunderna använder ljudbokstjänsten när de pendlar till arbetet sett ökad kundtillströmning under coronakrisen. Med gott om expansionskapital och lägre annonspriser fortsätter tillväxtresan. 

Till Fokusportföljen


Synen på Billerudkorsnäs

 • Tydlig omvärderingspotential
 • Världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial
 • Strukturell och stabil tillväxt för vätskekartong
 • Nyckel till en omvärdering av aktien ligger i den nya kartongmaskinen KM7
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 170 (160) kronor 
 • Är en Sektorfavorit


Synen på Electrolux

 • Globalt ledande tillverkare av hushållsmaskiner
 • Potential till att vara en strukturell vinnare
 • Attraktiva multiplar och möjlig uppköpskandidat
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 190 kronor 


Synen på Storytel

 • Unik tillväxtstory
 • Marknadsledare i Norden inom strömning av ljudböcker
 • Attraktiv affärsmodell med återkommande intäkter
 • Mycket stark tillväxt genom internationell expansion
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 220 kronor 
 • Är en Sektorfavorit

Läs mer om Storytel här 

Synen på Essity

 • Globalt hygien- och hälsobolag
 • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
 • Lägre råvarukostnader bidrar till vinsttillväxt
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 360 kronor 
 • Är en Sektorfavorit

Synen på Balder 

 • Gynnsamt med hög bostadsexponering
 • Stabilt fastighetsbolag
 • Låg finansieringsrisk
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 443 kronor
 • Är en Sektorfavorit

Synen på Tele2

 • Stärkt närvaro på kärnområdet, kostnadsbesparingar ger medvind
 • Näst största operatören i Sverige, med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Rådande värdering återspeglar inte underliggande långsiktiga värden
 • Hög direktavkastning de kommande åren
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 155 kronor 
 • Är en Sektorfavorit

Läs mer om Tele2 här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan