Totalt tillfördes Genova Property Group fler än 8 000 nya stamaktieägare. Priset per stamaktie i erbjudandet var som tidigare meddelats 65 kronor. 

- Stamaktienoteringen är en milstolpe på den resa Genova startade för 14 år sedan. Bolaget har sedan dess vuxit lönsamt och med en tydlig idé om personlig förvaltning, kvalitet och långsiktighet som lett till den position vi har idag. Jag ser nu fram emot att tillsammans med Genovateamet fortsätta utveckla bolaget mot de uppsatta målen och förvalta det förtroende vi fått från våra nya stamaktieägare, säger Michael Moschewitz, vd för Genova. 

Handeln med stamaktien inleds idag på Nasdaq Stockholm med kortnamnet GPG.


Viktiga datum

  • Besked om tilldelning ges 30 juni 2020. 
  • Likviddag för allmänheten 2 juli 2020. 
  • Första dag för handel är 30 juni 2020 på Nasdaq Stockholm. 


Läs mer om emissionen här

Se intervjun med Genova Property Groups vd Michael Moschewitz här


Viktig information
Swedbank AB är rådgivare och Joint Bookrunner av Genova Property Groups stamaktier i bolagets emission och ägarspridning. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan