Vad är det för projekt som obligationen ska finansiera?

-Svensk Exportkredits gröna obligationen ska erbjuda finansiering i form av gröna lån till de exportbolag som vill ställa om sin produktion för att minska sina utsläpp från fossila bränslen och bidra till ett mer hållbart samhälle. Det kan till exempel vara investeringar inom områden för förnybar energi eller energieffektiva byggnader.

Hur stor var obligationen och hur mycket köpte Swedbank Robur?

-Obligationen var på en miljard svenska kronor, med en löptid på 3 år. Vi har totalt investerat 400 miljoner kronor och obligationen finns i samtliga obligationsfonder och Räntefond Flexibel.

Varför valde ni att göra den här investeringen?

-Vi anser att Svensk Exportkredits ramverk för gröna obligationer, som också har högt betyg i hållbarhetsmätningar, är ett av de starkaste ramverken på marknaden. Därför är vi väldigt glada att vi fått möjlighet att investera i obligationen och samtidigt stödja projekt som bidrar till omställningen mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Obligationen har en mycket hög kreditvärdighet och ger samtidigt en likvärdig avkastning som en traditionell obligation från likvärdiga låntagare. En kombination av både avkastning och hållbarhet helt enkelt.

Obligationsfond

i år
+0,76%
3 år
+3,23%
5 år
+5,70%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
138,81
sharpe
0,76
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och …

Eth Obligation

i år
+1,17%
3 år
+3,29%
5 år
+5,42%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,81
sharpe
1,01
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligation…

Eth Obl. Utd

i år
+1,18%
3 år
+3,32%
5 år
+5,65%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
116,76
sharpe
0,99
förv.avg.
0,30%
Ethica Obligation Utd placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bo…

Ränta Flexibel

i år
+0,51%
3 år
-1,01%
5 år
-1,41%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
255,05
sharpe
-0,10
förv.avg.
0,40%
Räntefond Flexibel är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Sverige och utomlands. Fonden placerar fr…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan