Runt om i världen ser vi exempel på hur en bättre levnadsstandard leder till en allt äldre befolkning vilket i sin tur ökar förekomsten av välfärdssjukdomar som till exempel diabetes. Det har gjort att kostnaderna för hälso- och sjukvård har ökat i många länder under lång tid och även ser ut att fortsätta göra så. Flera utvecklingsländer satsar samtidigt på en förbättrad hälso- och sjukvård för sin befolkning. Andelen av BNP som utgörs av hälsovårdssektorn förutspås därmed öka vilket innebär en potential för investeringar i sektorn.

Swedbank Robur Medica
- 20 år med hälsovårdsaktier

Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden består av 60 till 75 innehav inom hälsovårdssektorn med stora lönsamma bolag som bas men med en preferens för små och medelstora företag som krydda.

– Jag hittar många intressanta bolag i kluster som cancer, diabetes, läkemedel utvecklade för ovanliga sjukdomar och digitalisering. Kluster är bra för har man gjort jobbet inom ett kluster för ett bolag kan man använda sig av den kunskapen när man analyserar andra bolag i samma kluster, säger Mattias Häggblom som förvaltar Medica.

– Historiskt har hälsovårdsaktier ökat snabbare i värde än breda globalindex. Även om få branscher är immuna mot svarta svanar som Corona så har efterfrågan, historiskt sett, visat sig mer motståndskraftig i till exempel ett scenario där vi skulle gå in i en global recession. Jag känner stor tillförsikt för framtiden. Innovation kommer på bred front med genterapi, cellterapi och digitala verktyg i en aldrig tidigare skådad hastighet. Innovation är ofta kopplat till en högre patientnytta. Det gör det lättare för företagen att ta betalt vilket ger goda chanser att översättas till investeringar, avslutar Mattias Häggblom.

Läs mer om Medica här

Swedbank Robur Medica

1 mån
+1,48%
3 mån
+11,16%
i år
+4,74%
1 år
+14,78%
3 år
+43,98%
5 år
+37,17%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
26,09
sharpe
0,85
förv.avg.
1,25%
Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och e…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan