1. Ny Teknik
  2. Microcap
  3. Technology
  4. Fokus
  5. Medica

Ny Teknik 24,73 %
Med spridningen av covid-19 har det kommit ett förändrat sätt att leva. Redan innan krisen fanns trenden av en ökad digitalisering i samhället, men den har påskyndats ytterligare av rådande situation. Det ställer höga krav på fungerande tekniklösningar. Fonden investerar framförallt i små nordiska bolag som är verksamma inom it eller medicinteknik. Swedbank Robur Ny Teknik fick i år utmärkelsen bästa nordiska aktiefond av Lipper på tidsperioderna tre, fem och tio år.

Läs mer om priset från Lipper

Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
+4,64%
3 mån
+23,65%
i år
+45,49%
1 år
+63,55%
3 år
+112,62%
5 år
+262,82%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 391,30
sharpe
1,40
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…

Microcap 16,22 %

Fonden Swedbank Robur Microcap firade treårsjubileum den 31 maj och visst finns det anledning att gratulera spararna i fonden! Uppgången har inte bara varit stark det senaste kvartalet utan sedan start är fonden upp drygt 58 procent, vilket är betydligt bättre än fondens jämförelseindex som under samma tidsperiod är upp drygt 17 procent. Fonden är en specialfond som investerar i de allra minsta nordiska och innovativa bolagen. Swedbank Robur Microcap har även möjlighet att placera en del av sin portfölj i onoterade bolag som ännu inte introducerats på börs.

Microcap går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos oss på Swedbank och Sparbankerna eller via vår Kundcenter (0771-22 11 22). För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan onsdagen den 24 juni kl 16:00. Minsta första insättning är 100 000 kr.

Swedbank Robur Microcap

1 mån
+9,33%
3 mån
+25,15%
i år
+30,03%
1 år
+34,78%
3 år
+73,55%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
181,36
sharpe
1,14
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…


Technology 11,13 %
Swedbank Robur Technology har fått fem stjärnor i betyg av Morningstar och är den fond som lyfts fram av Swedbank som förslag till den som önskar krydda sin portfölj med teknologibolag. Liksom Ny Teknik har fonden hittills gynnats av den ökade digitaliseringen och sociala distanseringen som vi sett i samhället. Till skillnad från Ny Teknik består fondens portfölj till största del av stora och medelstora amerikanska teknikbolag.

Läs mer om hur Technology gynnats av den ökade digitaliseringstrenden

Swedbank Robur Technology

1 mån
-2,11%
3 mån
+8,80%
i år
+21,23%
1 år
+34,90%
3 år
+112,42%
5 år
+172,52%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
503,57
sharpe
1,35
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjäns…

Fokus 10,68 %

Fokus är en global aktiefond med tonvikt på Norden som investerar i tre intressanta teman: onoterade, ägarledda och avknoppade bolag. Fonden har en koncentrerad portfölj med cirka 15–30 noga utvalda företag, såväl stora som små.

Fokus går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos oss på Swedbank och Sparbankerna eller via vår Kundcenter (0771-22 11 22). För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan onsdagen den 24 juni kl 16:00. Minsta första insättning är 100 000 kr.

Swedbank Robur Fokus

1 mån
+4,72%
3 mån
+13,94%
i år
+17,30%
1 år
+26,86%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
132,16
sharpe
-
förv.avg.
1,50%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av företag globalt med tonvikt på företag i Norden.…


Medica 10,64 %

Tillväxttakten inom hälsovårdssektorn har varit 5–6 procent under de senaste åren. Flera starka globala trender, som en åldrande befolkning och en ökande medelklass som kräver bättre sjukvård i många tillväxtmarknadsländer, talar också för en fortsatt tillväxt av hälsovårdssektorn. Fonden Swedbank Robur Medica är den fond som rekommenderas av Swedbanks investeringsstrategi för de sparare som önskar exponering mot sektorn.

Läs mer om Medicas fokus på innovation och hälsa

Swedbank Robur Medica

1 mån
-0,85%
3 mån
-1,01%
i år
+2,49%
1 år
+11,63%
3 år
+47,66%
5 år
+25,15%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
25,53
sharpe
0,92
förv.avg.
1,25%
Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och e…


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan