Vad lockar med just småbolag från tillväxtmarknader?

-Det som gör småbolag extra intressanta är bland annat att grundaren ofta är kvar som ägare eller vd i bolagen, bolagen är inte sällan undervärderade och det är färre analytiker som följer dem.

-Det som talar för tillväxtmarknader är att dessa har en ekonomisk tillväxt som är högre än i mer utvecklade länder och de har generellt en folkrik och ung befolkning, vilket är viktigt för arbetskraft och privatkonsumtion. Även det faktum att många människor i dessa regioner är oerhört ambitiösa, kreativa och drivna och strävar uppåt vad det gäller levnadsstandard, är positivt för tillväxten och talar för dessa länder.

Vilka är de svåraste utmaningarna med att förvalta en global småbolagsfond med inriktning mot tillväxtmarknader?

-Det finns många utmaningar med uppdraget, den mest påtagliga är att världen är stor och det finns så många bolag att titta på, så var ska jag börja? En annan stor utmaning är bristen på information om bolagen och tillgängligheten att få kontakt med människor i bolagen.

Ett av innehaven i din fond är det taiwanesiska bolaget KMC som nästan har total världsdominans inom sitt område.

-KMC har varit med i fonden sedan starten. De tillverkar cykelkedjor och har en global marknadsandel på cirka 80 procent till alla nytillverkade cyklar i världen. Bolaget har i kraft av sin storlek en hög lönsamhet och marginaler som vida överstiger de flesta andra aktörer i cykelindustrin. Det gör att de kan lägga mer pengar på forskning och utveckling och produktionseffektivisering än någon annan och kan därför hålla konkurrenskraftiga priser på sina kedjor.

-Det jag gillar med KMC är:

 1. Dominerande aktör i en nischmarknad
 2. Familjeägt bolag med lång historik
 3. Hög och stabil lönsamhet
 4. Liten disruptionsrisk, det vill säga jag har svårt att se ett nystartat bolag eller en ny teknologi konkurrera ut KMC
 5. Stor eftermarknad, kedjor slits ut och måste bytas oavsett konjunktur
 6. Miljömässigt bra positionerat, cykling är både bra för miljön och för hälsan

-Jag tror att KMC kommer att fortsätta utvecklas starkt framöver eftersom jag tror att människor kommer att cykla i större utsträckning, både till jobbet och för nöjes skull.

Ett annat aktuellt bolag du har i portföljen är taiwanesiska Pacific Hospital Supply.

-Pacific Hospital Supply tillverkar sjukvårdsförnödenheter och förbrukningsmateriel som används dagligen inom vården, inte kapitalvaror alltså. Mycket av produkterna används i intensivvård och i samband med kirurgi.

-Som vi alla bevittnat under våren så saknades beredskapslager för sjukvårdsartiklar då man historiskt förlitat sig på ett stabilt ”just-in-time”-varuflöde, där användarnas egna lager varit små. Kommande år så kommer sjukvården i många länder att agera annorlunda och vilja bygga upp egna lager lokalt vilket kommer att leda till en större efterfrågan på den typ av förnödenheter och materiel som Pacific tillverkar.

-Det jag gillar med Pacific Hospital Supply är:

 1. Konjunkturstabil verksamhet
 2. Höga entrébarriärer för nykomlingar, kvalitetskraven är höga
 3. Hög lönsamhet
 4. Höga kassaflöden, kräver inte mycket investeringar
 5. Familjeägt bolag
 6. Coronaepidemin kommer att förändra efterfrågesituationen kommande år

-Coronaepidemin kommer att leda till en stor efterfrågan på sjukhusförnödenheter under en lång tid framöver, därför tror jag på Pacific Hospital Supply.

Avslutningsvis vill du lyfta fram Unicharm Indonesia som är Indonesiens största blöjtillverkare

-Unicharm Indonesia är ett relativt nytt innehav i fonden. Blöj- och sanitetsmarknaden är intressant över hela världen, men i synnerhet i länder med god befolkningstillväxt och låg BNP/capita. Bolaget åtnjuter en dominerande marknadsandel inom blöjor (cirka 50 procent) och inom bindor (cirka 40 procent).

-Indonesien har 270 miljoner invånare varav 27 miljoner är småbarn i åldern mellan 0 och 4 år. Penetrationsgraden för blöjor ligger klart lägre än i grannländer som Malaysia och Thailand och det är troligt att den kommer att stiga under kommande år.

-Indonesien har drabbats hårt av Coronapandemin och en stor del av handeln har varit stängd under våren. Det är en kortsiktig negativ effekt för bolaget som har bidragit till att aktien värderats ner på börsen.

-Det jag gillar med Unicharm Indonesia är:

 1. Dominerande position i en växande marknad
 2. Svår marknad att betjäna, många öar, fragmenterad handel (mycket små butiker)
 3. Största ägare är japanska börsbolaget Unicharm, som är en global ledare inom blöjor
 4. Stark tillväxt även inom bindor och vuxenblöjor
 5. Investerare är oroliga för ekonomin i landet, men blöjor och bindor klarar sig bra även i lågkonjunktur
 6. Stark balansräkning, kassan är större än skulderna

-Jag tror på Unicharm Indonesia både på kort och lång sikt eftersom de har en stark position i ett växande segment.

För gemene man kan det vara svårt, oftast omöjligt, att själv handla med mindre bolag i tillväxtmarknader. Men med fonden Small Cap Emerging Markets får man tillgång till en komplett portfölj med noga utvalda bolag inom detta segment. Small Cap Emerging Markets har utöver placeringar i tillväxtmarknader även möjlighet att placera upp till 20 procent i så kallade ”frontier markets”, vilket är länder som är i ett ännu tidigare skede i utvecklingen än tillväxtmarknader.

Swedbank Robur Small Cap EM A

1 mån
-2,79%
3 mån
+2,13%
i år
-2,26%
1 år
+2,71%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
100,12
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag inom olika branscher och med global inriktning mot tillväxtmarknadsländer. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan