Det har gått tre veckor sedan vi minskade vår aktieexponering något till favör för krediter. Nyhetsflödet har varit blandat men investerare har tagit fasta på det positiva och aktiemarknaden har fortsatt sin återhämtning. I vissa länder har vardagen så smått börjat återgå till något lite mer normalt i form av att samhällen, i olika utsträckning, har börjat öppna upp igen. De flesta ekonomiska indikatorer är fortsatt mycket nedtryckta och det finns en tydlig förhoppning att dessa gradvis skall återhämta sig. Vi anser också att en återhämtning är sannolik, men vad det i mer exakta termer innebär i form av ekonomisk tillväxt och vinsttillväxt är däremot fortfarande mycket svårt att estimera.

- När vi i maj drog ner aktievikten något till favör för krediter var huvudargumentet att de båda värderades för olika scenarion – den första betydligt mer optimistisk än den andra. Detta gäller fortfarande och det är anledningen till att vi håller kvar denna allokering, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Aktiemarknaden har kommit tillbaka kraftigt utan att investerarkollektivet för den delen utger sig för att vara överdrivet optimistiska i vare sig sin allokering eller sin syn på aktiemarknaden. Det ser med andra ord ut som att det kan finnas mer krut vid sidlinjen om inget sätter stopp för det. Vi väljer trots detta att ligga kvar med en liten undervikt i aktier. Varför blir ju då kanske den naturliga frågan. Dels är det en uppenbar risk att den sargade realekonomin gör sig påmind via den kraftiga tillväxtchock som drabbat omvärlden. För det andra är det rimligt att anta att återöppnandet av ekonomierna inte kommer gå helt smärtfritt och utan bakslag. Avslutningsvis, spänningarna mellan USA och Kina har ökat den senaste tiden men det är inget som investerare för stunden verkar lägga någon större vikt vid. Detta kan komma att förändras och vi vet att det under en lång period var helt avgörande för stämningen på de finansiella marknaderna. 

Skulle det trots ovan fortsätta åt rätt håll samtidigt som den ekonomiska tillväxten gradvis kommer tillbaka ser vi att krediter sannolikt är den största relativa vinnaren givet dagens prissättning.

- Vår lilla undervikt i aktier ska inte ses som att vi är direkt negativa till aktier utan att vi för tillfället ser bättre möjligheter inom krediter. Samtidigt är det inte svårt att se att börserna med rådande värdering skulle kunna pressas av den tuffa realekonomiska verkligheten och det faktum att tonläget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Hur vi än vrider på det kan inte börsen ses som billig, säger Mattias Isakson.

Till Investeringsstrategin med placeringsförslag 

Du vet väl att?

Alla artiklar och program som handlar om Investeringsstrategin numera finns samlade på ett ställe

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan