I Lipper Fund Awards uppmärksammas de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre, fem och tio-årsperiod. Fastighet får utmärkelsen bästa fond inom kategorin Equity Sector Real Estate Global och Ny Teknik inom kategorin Equity Nordic, båda för samtliga perioder.

Ny Teknik investerar framförallt i små snabbväxande och innovativa bolag inom it och medicinteknik, bolag som typiskt sett är mindre konjunkturkänsliga. Coronaviruset tvingar människor, företag och hela länder att ställa om beteenden, rutiner och arbetssätt. Nya tekniklösningar blir viktigare än någonsin nu när många företag behöver digitalisera och automatisera alltmer samtidigt som e-handeln ökar markant. Fonden har trots stora svängningar den senaste tiden haft en avkastning på 27 procent sedan årsskiftet och 213 procent de senaste 5 åren.

Swedbank Robur Fastighet investerar globalt i fastighetsaktier. Fonden har fokus på bolag med god kassaflödesgenerering, gärna i en intressant nisch, och har en långsiktig investeringshorisont. Intressanta nischer inom fastighetssektorn med god tillväxt, som fonden är investerad i, är datacenters, telemaster och viss typ av logistikfastigheter.

-Jag känner mig stolt över priset men framförallt glad för att det visar att fondandelsägarna har fått en internationell konkurrenskraftig avkastning. Det känns inspirerande att den aktiva, långsiktiga och fundamentalt drivna investeringsprocessen på Swedbank Robur uppmärksammas. Avslutningsvis vill jag tacka befintliga andelsägare för visat förtroende, säger Fredrik Mattsson, förvaltare av Swedbank Robur Fastighet.

Läs mer om de prisvinnande branschfonderna

Ny Teknik

i år
+57,71%
3 år
+117,43%
5 år
+299,32%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 508,20
sharpe
1,48
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna kon…

Fastighet

i år
-12,00%
3 år
+36,72%
5 år
+58,64%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
54,62
sharpe
0,85
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så so…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan