De tidigare så ljusa förutsättningarna för aktiemarknaden har förändrats på ett sätt som sällan skådats. 2020 skulle bli året då vinsttillväxten skulle komma tillbaka efter att ha pausat under 2019. Samtidigt såg räntorna ut att förbli låga, och vissa av de mest nedtryckta konjunkturbarometrarna hade åter vänt uppåt. Så blev det inte. Coronapandemin svepte in över världen och allt sattes på sin spets. Förutsättningarna har totalt förändrats och spelplanens utseende är allt annat än tydlig. Den ekonomiska kollapsen är total i många avseenden men mängden stimulanser är också på en nivå som aldrig tidigare skådats. 

En svag ekonomi och en usel, till siffrorna sett, rapportsäsong för det andra kvartalet kan säkerligen investerare leva med så länge de ser ljuset i tunneln. 

- Vi ser också strimmor av ljus men samtidigt anser vi att risken för en andra våg nedåt på aktiemarknaden är för stor för att inte varna för den. Vi tar ner aktievikten till en liten undervikt då vi ser en uppenbar risk för extra turbulens under sommaren, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Coronavirusets intåg på de finansiella marknaderna bröt den positiva, och välgrundade, uppgången på aktiemarknaden. Det fanns åsikter om att värderingen var något hög i början av året, något som Swedbank inte ansåg vara tillräckligt för pessimism. 

- Värderingen är nämligen väldigt sällan är ett argument för att generellt köpa eller sälja aktier, det är andra drivkrafter som är avgörande och värderingen blir då mest en grund för hur stor en eventuell rörelse kommer att bli. 

Den höga värderingen i början av året spädde följaktligen på kraften i nedgången när den väl kom. Nu är dock åter värderingen högre än vad den var då. Vinstförväntningarna har kommit ner kraftigt samtidigt som marknaden studsat tillbaka ungefär halva nedgången.


Mycket större osäkerhet än normalt
Att vara investerad på aktiemarknaden över tid har visat sig vara mycket lönsamt oavsett att det alltid är förknippat med risk. I nuläget upplever världen en väsentligt mycket större osäkerhet än normalt, samtidigt som det går att måla upp ett scenario med en tydlig V-återhämtning den dag det börjar ta fart. Detta skapar en situation där utfallsrummet för den medellånga tidshorisonten blir gigantiskt. Centralbanker drev upp aktiemarknaden lång tid efter finanskrisen, utan någon vinsttillväxt att prata om. 

- Effekten av annonserade stimulanser ska alltså inte underskattas, och kan å ena sidan vara det som får marknaden att stiga. Å den andra sidan, så har vi en mycket svag period framför oss och då ska inte nya bakslag utifrån en andra våg av nyheter eller marknadspessimism uteslutas, säger Mattias Isakson


Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag

Se Utblick med presentation av Investeringsstrategin 

Du missar väl inte kvällens höjdpunkt: Aktie-TV

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan