1. Ny Teknik +8,15 %
  2. Medica +0,20 %
  3. Ethica Obligation Utdelande +0,15 %
  4. Ethica Obligation +0,15 %
  5. Obligationsfond -0,78 %

Ny Teknik

I år fick Ny Teknik återigen utmärkelsen bästa fond inom kategorin Equity Nordic för perioderna tre, fem och tio år från Lipper Fund Award. Fonden investerar framförallt i små nordiska bolag inom it och medicinteknik.

Ratingföretaget Lipper utnämner två Roburfonder till de bästa inom respektive kategori

Sällan har ny teknik spelat Ny teknik i händerna som nu

Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
+9,96%
3 mån
+24,69%
i år
+25,47%
1 år
+41,36%
3 år
+80,04%
5 år
+209,40%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 199,88
sharpe
1,11
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…


Medica

Medica är Swedbank Roburs globala hälsovårdsfond som firar 20 år i år. Den består av 60 till 75 innehav inom hälsovårdssektorn med stora lönsamma bolag som bas men med en preferens för små och medelstora företag som krydda. Två tredjedelar av bolagen är noterade i USA, cirka en fjärdedel i Europa och resterande del i Japan.

Swedbank Roburs hälsovårdsfond fyller 20 år

Swedbank Robur Medica

1 mån
+0,89%
3 mån
+11,70%
i år
+5,02%
1 år
+21,17%
3 år
+41,87%
5 år
+34,29%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
26,16
sharpe
0,91
förv.avg.
1,25%
Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och e…

Ethica Obligation Utdelande

Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting och följer också särskilda hållbarhetskriterier. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan ett och nio år. Det som skiljer fonden från Ethica Obligation är att Ethica Obligation Utdelande, så som namnet antyder, lämnar utdelning någon gång mellan mars och maj varje år.

Läs mer i intervjun med fondens förvaltare Thomas Bäck

Swedbank Robur Eth Obl. Utd

1 mån
+0,01%
3 mån
-0,40%
i år
+0,70%
1 år
+0,26%
3 år
+2,33%
5 år
+4,45%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
116,21
sharpe
0,76
förv.avg.
0,30%
Ethica Obligation Utd placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkrite…

Ethica Obligation

Fonden placerar, precis som Ethica Obligation Utdelande,  främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Ethica Obligation följer särskilda hållbarhetskriterier. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan ett och nio år.

Läs mer i intervjun med fondens förvaltare Thomas Bäck

Swedbank Robur Eth Obligation

1 mån
+0,07%
3 mån
-0,36%
i år
+0,73%
1 år
+0,29%
3 år
+2,38%
5 år
+4,32%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,75
sharpe
0,77
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer…

Obligationsfond

Fonden placerar främst i svenska statspapper. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav är mellan två och nio år. I februari sänktes fondens förvaltningsavgift till 0,30 %.

Swedbank Robur Obligationsfond

1 mån
+0,19%
3 mån
-0,99%
i år
-0,01%
1 år
+0,01%
3 år
+1,98%
5 år
+4,17%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
137,74
sharpe
0,55
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra…

Bästa Roburfonder

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan