Vad är det som gör att marknaden tycks tveka om vilket ben de ska stå på? Vilken roll har de enormt stora stimulanserna både i realekonomin och på de finansiella marknaderna spelat för den sensationellt snabba återhämtningen på världens börser under april? 

Går det att göra en jämförelse men den nuvarande krisen ock finanskrisen 2008? Vilka är lärdomarna i så fall, och hur agerade privatpersoner och företag då – och hur har de hittills agerat nu? 

När ekonomierna i Europa och USA så sakteligen börjar öppnas upp igen vad ska man då hålla ögonen på? Och vad är det som gör att centralbankerna kan ses som en kudde för aktiemarknaderna? 

Om detta, och mycket mer samtalar Investeringsstrategerna Johanna Högfeldt och Johannes Bjerner i veckans Utblick.

Se programmet genom att klicka på spelaren i bilden.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan