För de sparare som vill lägga ned minimalt med tid på aktieportföljen är det en fördel med aktier som går att stoppa ned i byrålådan, det vill säga bolag som utvecklas väl över tid oavsett eventuella konjunktursvängningar längs vägen. Det har ofta varit en framgångsrik investeringsstrategi att köpa och behålla samt återinvestera utdelningarna. 

Efter en vår där mycket ställts på ända och där många bolag ställt in utdelningarna gäller det att blicka något år framåt och se den inställda utdelningen som ett undantag, en inställning som passar byrålådesinvesterarens långsiktiga tidshorisont väl. Under normala omständigheter är en växande och stabil utdelning en indikation på att bolaget har den kvalitetsstämpel som bolag för byrålådan bör ha. Starka balansräkningar är en förutsättning för stabila och växande utdelningar, men är också en signal om att bolaget bör klara den pågående pandemin relativt sett bättre än bolag med svagare balansräkningar och därmed komma ur krisen som en relativ vinnare. 

Marknadstillväxt viktig

Osäkerheten är stor kring vilka bestående förändringar i ekonomin som pandemin kommer att medföra och vilken påverkan det får på bolagens långsiktiga marknadstillväxt. Det återstår till exempel att se hur mycket av det ökade distansarbetet och minskade resandet som kvarstår i en tid utan restriktioner. Vid valet av en byrålådesaktie är det viktigt att bolaget verkar på en marknad med rimlig underliggande marknadstillväxt så att bolaget kan växa över tid med bibehållen lönsamhet. Den pågående pandemin gör att byrålådesinvesteraren bör tänka till ett varv extra så att inga avgörande beteendeförändringar påverkar den långsiktiga marknadstillväxten för den tänkta investeringen.

Viktigt med diversifiering

En framgångsrik historik är ingen garanti för framtiden och den pågående pandemin belyser än mer vikten av god diversifiering. En portfölj för byrålådan bör bestå av minst 10 aktier i bolag inom olika branscher. Aktiellt har sedan tidigare vaskat fram Atlas Copco, Essity, H&M, Investor, Kinnevik, Autoliv, Novo Nordisk, Skanska, Securitas, Sweco, Sandvik, Tomra Systems och Mowi som aktier för byrålådan.

Prisvärt för närvarande

H&M, Skanska och Investor är byrålådesaktier med Köprekommendation och god potential till riktkursen som passar väl att bunkra i byrålådan för tillfället medan det går att vänta med nya inköp av Atlas Copco, Sweco och Novo Nordisk. Notera att rekommendationerna och riktkurserna nedan har en tidshorisont på 6-12 månader. För byrålådesinvesteraren, som har en betydligt längre placeringshorisont, ska den i första användas i syfte att se vad som för tillfället är mest prisvärt.

Läs mer om aktier för pensionsportföljen och hur ränta-på-ränta-effekten är den långsiktiges bästa vän (Rätt aktier kan bli guldägg i pensionsportföljen)

I tabellen nedan ser du byrålådesaktier sorterade efter potential till riktkursen vid artikelns publicering.

Nyckeltal och rekommendation från Rekommendationslistan, som uppdateras varje morgon.

Bolag Rek Pris Målkurs Uppsida *
1 Hennes & Mauritz B Köp 144,60 185,00 SEK 27,9%
2 Skanska B Köp 183,35 230,00 SEK 25,4% 1, 6
3 Investor B Behåll 533,20 520,00 SEK -2,5%
4 Sandvik Köp 169,45 201,00 SEK 18,6%
5 Autoliv SDB Köp 69,62 70,00 USD 0,5%
6 Essity Köp 286,60 360,00 SEK 25,6%
7 MOWI Köp 172,15 212,00 NOK 23,1%
8 Securitas Behåll 125,80 125,00 SEK -0,6%
9 Tomra Systems Köp 394,90 400,00 NOK 1,3%
10 Sweco B Behåll 516,50 450,00 SEK -12,9%
11 Atlas Copco A Minska 395,80 279,00 SEK -29,5%
12 Novo Nordisk B Behåll 408,70 290,00 DKK -29,0%
Bolag och dess förändringar uppdaterades måndagen den 18 maj 2020 kl. 13:40.
Rekommendationslistan uppdaterades idag 08:34.
* Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter (se nedan)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan