Trots att många av världens stora ekonomier mer eller mindre står stilla, arbetslösheten ökat i rekordtakt och konkurserna stiger snabbt har framförallt börsen återhämtat sig kraftigt den senaste månaden. Förklaringarna ligger i såväl den snabba nedgången dessförinnan liksom de finans- och penningpolitiska stimulanser som annonserats. Utvecklingen av coronavirusets smittspridning och den realekonomiska utvecklingen har till viss del hamnat i baksätet. 

Samma optimism syns dock inte i kreditmarknaden, där marknaden prissätter markant stigande antal konkurser även om centralbankernas stimulanser och stödköp minskat stressen. 

- Aktie- och kreditmarknaden ser med andra ord olika på framtiden, där den förstas optimism kan tänkas vara alltför positiv. Detta resulterar i att vi tar upp krediter till övervikt, finansierat genom att undervikta aktier, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Swedbank anser att det finns en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind mot bakgrund av den senaste tidens snabba börsuppgång. 

- Marknaden ser 2020 som ett förlorat år och osäkerheten kring vinsttillväxten 2021 är fortsatt stor. För att försvara rådande värdering behöver dock marknaden ha tillit till en kraftfull återhämtning för att inte investerare återigen skall dra öronen åt sig, vilket i så fall sannolikt skulle resultera i ny turbulens.


Balansera kortsiktiga risker med långsiktiga möjligheter
En svag ekonomi och en usel, till siffrorna sett, rapportsäsong för det andra kvartalet kan säkerligen investerare leva med så länge de ser ljuset i tunneln. 

- Vi ser också strimmor av ljus men samtidigt anser vi att risken för en andra våg nedåt på aktiemarknaden är för stor för att inte varna för den. Vi tar ner aktievikten till en liten undervikt då vi ser en uppenbar risk för extra turbulens under sommaren. 

Samtidigt har kreditpremierna stigit i spåren av den ökade oron. Risken för konkurser har visserligen ökat, men det har marknaden tagit höjd för. 

- För en långsiktig investerare kan därför dagens nivåer ses som attraktiva för att öka förräntningen i räntebenet i allokeringen. Vi rekommenderar därför en ökad vikt i krediter, säger Mattias Isakson.

Läs även Aktier - läge vara lite försiktig och Krediter - värden på sikt samt  USA - relativt defensivt och Sverige - mellanmjölk. Och Tillväxtmarknader - för tidigt öka vikten samt Europa  - tyngs av smittan och Tema - det digitala språnget


Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan