Europa påverkas precis som övriga regioner svårt av den rådande smittspridningen. Efter att stora delar av regionen varit nedstängda under en närmare två månader så börjar nu det delvis öppnas upp och utvecklingen kring huruvida smittspridningen ser ut att kunna ta fart igen följs noggrant. Ekonomiska obalanserna är stora och frågor kring hur en fördelning av resurser för finanspolitiska stimulanser framöver ska fördelas mellan fattigare och rikare delar av Europa kommer att vara ett extra problem för Europa och riskerar att skapa spänningar. 

- Vi väljer att bland annat på grund av ovanstående ta ner Europa till en undervikt. Även om många av problemen för marknaden gäller samtliga regioner så finns det faktorer som skulle kunna göra det tuffare för Europa. Bland annat sammansättningen på börserna med mycket bank och fordonsrelaterat, något vi inte i denna miljö ser kommer vara sektorer som favoriseras av marknaden, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg.  

Den europeiska aktiemarknaden föll i stort sett helt i linje med de globala marknaderna och i synnerhet den amerikanska. Men efter att marknaderna tog fart efter Federal Reserves enorma stimulanspaket så har europeisk aktiemarknad inte riktigt klarat att hålla jämna steg. 

- Vi ser en risk att Europa kan komma att underprestera ytterligare en tid. Dels som för tidigare nämnda anledningar med frågetecken om bland annat finanspolitiska stimulanser, men även numera vissa frågetecken kring ECB:s stödpaket. 

Detta efter att tyska författningsdomstolen väckt frågor kring huruvida det nya omfattande stödpaketets utformning saknar ett lagligt stöd. Det är även svårt att se banksektorn utvecklas starkt givet de väldiga problem som realekonomin står inför och de europeiska bankerna har redan gjort reserveringar på över 50 miljarder euro för förväntade kreditförluster.

Osäker värdering
Värderingen sett till P/E får ses som minst sagt osäkert då förväntade vinster framöver i Europa, liksom i övriga regioner, är exceptionellt svåra att prognostisera. Sammanfattningsvis visade såhär långt första kvartalets rapporter ett vinsttapp om 25 procent jämfört med föregående år. Relativt andra regioner så är bilden blandad, men rabatten mot USA är högre än historiska snittet, 21 procent jämfört med 14 procent. 

- Men det är något som får ses som rimligt givet de olika typer av bolag som väger tyngst inom vardera region, främst amerikansk tekniksektor. 

Sett till pris/bok-värdering så befinner den sig i det lägre intervallet ur ett historiskt perspektiv vilket bland annat förklaras av den låga bankvärderingen. 

- Med andra ord är det inte en ansträngande värdering som förklarar vår undervikt utan eventuella finanspolitiska problem och att vi ser andra regioner som attraktivare ur ett börsperspektiv, säger Johannes Bjerner. 

Placeringsförslag: Swedbank Robur Europafond 

Läs mer i Investeringsstrategin med fler placeringsförslag 

Swedbank Robur Sverigefond

1 mån
+0,74%
3 mån
+20,71%
i år
-6,14%
1 år
+0,64%
3 år
+7,50%
5 år
+35,52%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
498,65
sharpe
0,16
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska bolag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshoriso…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan