Marknadskommentar

Veckan inleddes med branta fall på de europeiska börserna efter att USA:s president, Donald Trump, gick ut i helgen och sa att det finns bevis för att virusutbrottet har sitt ursprung i ett kinesiskt laboratorium. Stockholmsbörsen, som hade sin sämsta dag sedan återhämtningen inleddes i slutet av mars, backade med mer än 4% under måndagen. Risksentimentet vände dock tillbaka, då oron för ett upptrappat handelskrig mellan USA och Kina avtog relativt fort. Senare under veckan framkom det även uppgifter om att länderna är överens om att skapa gynnsamma förhållanden för genomförandet av fas 1 av handelsavtalet.

I takt med att fler länder börjar lätta på sina restriktioner dyker det upp allt mer data som åskådliggör de ekonomiska och sociala effekterna som pandemin lämnar i sitt spår. Virusets framfart har framför allt slagit hårt mot tjänstesektorn, något som april månads inköpschefsindex (PMI) visade. I exempelvis Frankrike, Italien och Spanien, sjönk PMI-siffrorna mycket kraftigt. I Sverige sjönk likaså indikatorn, men inte till samma låga nivåer som längre söderut i Europa. Den amerikanska motsvarigheten var något lägre än väntat, dock såg exporten ett rekordtapp i landet; ett tydligt tecken på hur pandemin har dämpat den globala handeln. Även arbetsmarknadssiffrorna fortsätter att visa på en dyster utveckling. I USA förlorade 20,5 miljoner amerikaner sitt arbete under april och arbetslösheten steg till 14,7% och i Sverige visade Arbetsförmedlingens veckostatistik att antal varsel återigen ökat under sista veckan i april. Det är särskilt industrin och transportsektorn som drabbats under den senaste tiden, vilket indikerar på att effekterna på arbetsmarknaden har spridits utanför besöksnäringen.

På bolagsfronten rapporterade H&M under torsdagen en nedgång i den totala försäljningen under perioden 1 mars till 6 maj på 57% och dagen efter meddelade klädjätten att över 1 000 personer lämnar bolaget efter krisande försäljning. Aktien är ned nästan 4% för veckan. Electrolux har däremot nästan stigit med 4% efter att bolaget överträffade marknadens förväntningar och noterade en rörelsevinst på 122 miljoner kronor. Även Securitas kvartalsrapport mottogs väl av marknaden och aktien är upp ungefär 3% för veckan. Bolaget hade under årets första kvartal en organisk tillväxt på 2%, medan analytikerna i snitt hade räknat med nolltillväxt. I övrigt har majoriteten av storbolagen backat under veckan. Avslutningsvis meddelade regeringen att de kommer att stoppa möjligheten för företag att söka statligt permitteringsstöd och samtidigt ge aktieutdelningar till sina ägare.

Avstämningstidpunkt för marknadsdata: 2020-05-08 kl 15:00


Veckans bolag

Hennes & Mauritz - Tydliga tecken på styrka

  • Global klädvarukedja
  • Stark marknadsposition
  • Vinståterhämtning väntas 2021p

Recipharm - Mycket stark start

  • Ledande kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin
  • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad
  • Långsiktiga finansiella mål uppmuntrande

Peab - Q1: Svagare rörelseresultat, men orderingång och kassaflöde ger stöd

  • Väldiversifierad verksamhet inom bygg och anläggning
  • Stark balansräkning
  • Attraktiv värdering


Fler aktuella analyser:

Electrolux - Bra underliggande resultat i första kvartalet

Hufvudstaden - Stor rabatt givet toppläge och låg skuldsättning

Intrum - Tecken på motståndskraft trots rapportmiss

SBB - Var billigt redan innan

Stillfront Group - Starkt kvartalsresultat


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan