Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är fortsatt avvaktande och jag får känslan av att flertalet väntar på en nedgång motsvarande 5-10 procent, då uppgången anses ha varit för stark på sistone. Det finns en oro för att marknaden prisar in en för snabb och kraftfull vändning i närtid. Det här är även något vi trycker på i vår senaste investeringsstrategi och därför sänker vår exponering mot aktier till förmån för krediter.  

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Storytel rapporterade en stark kvartalsrapport med framför allt högre abonnenttillväxt och en lägre förlust än väntat. Utsikterna för det andra kvartalet var också starkare än väntat, vilket stärker den positiva trenden för bolaget. De har även förändrat sin redovisning vilket gör att vi tidigarelägger vår prognos för när företaget kan visa positivt rörelseresultat (ebitda) till 2021, från tidigare 2023. Aktien är upp 38 procent sedan årsskiftet och vi höjer riktkursen till 220 kr och upprepar köprek. Latour och SCA är två andra bolag som går mycket starkt då det nyligen aviserats att de kommer ingå i ett av MSCI:s globala aktieindex från och med slutet av maj.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Då vill jag nog säga de verkstadsaktier där det fanns en förväntansbild med fina utdelningar. Jag tänker då framför allt på Volvo som nu både ställt in sin extra- och ordinarie utdelning. Visserligen fanns det nog med i förväntansbilden att det här skulle ske, men självklart hade många hoppats på den ordinarie utdelningen. Bolaget har en enorm kassa så möjligheterna finns ju för en bra utdelning nästa år i stället om förutsättningarna i marknaden förbättras jämfört med nu.    

Ser du några allmänna trender just nu?

Kortsiktigheteten och osäkerheten i marknaden är exceptionell och det skapar en ´”varannadagshandel” med väldigt kraftiga slag på index. Kunderna tar hem vinster mycket snabbare än tidigare. Jag märker även en trend att kunder efterfrågar aktier där en stor del av verksamheten sker digitalt.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan