Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna följer fortsatt all nyhetsrapportering kring coronaviruset mycket noga, vilket skapar en ryckig handel. I början av veckan var börsen upp nästan 5 procent med anledning av en positiv studie för ett framtida vaccin mot viruset som ett amerikanskt bolag presenterade. Jag märker även att många köper för att de ”vill” att börsen ska gå upp och bortser från den verklighet som råder. År 2020 anses vara ett förlorat år och man handlar i stället på de prognoser som ligger för år 2021.      

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

NENT Groups senaste kvartalsrapport var stark, där ledningen ger en guidning om fortsatt stark tillväxt på 25 procent för Viaplay-abonnemang. Bolagets ambition är att erbjuda Viaplay i 15-20 länder inom fem år, jämfört med dagens åtta länder. Det här är en typisk aktie med stort digitalt innehåll som vinner på coronakrisen. Vi har köprekommendation med riktkurs 315 kr.   

... och vilka aktier är ute i kylan?

Millicom är mitt inne i en blytung period, då de nyligen åkte ur MSCI:s index, vilket kostade ytterligare några procent på en redan nedtryckt kurs. Nedstängningar av samhällen i de latinamerikanska länderna – som utgör den viktigaste marknaden för bolaget – har fått tjänsteintäkterna att falla ordentligt, vilket är negativt. Sett ur ett rent värderingsperspektiv är aktien dock attraktiv nu och vi har en köprekommendation med riktkurs 360 kr.     

Ser du några allmänna trender just nu?

Närheten till både köp/säljknappen har nog aldrig varit så kort som nu. Kortsiktiga vinster tas hem direkt och längre investeringar är just nu inte lika intressanta.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan