Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är på köpsidan, vilket hänger ihop med att vi sedan en vecka tillbaka ser en betydligt starkare börs. För dagen är det bankaktier som driver kraftigt tack vare stöd från USA, där bankaktierna steg kraftigt i går. Sedan tidigare har vi sett att verkstadssektorn har gått starkt och jämför vi dessa två stora sektorer, så är bank den nedtryckta som blir oerhört spännande att följa under sommaren och hösten. Jag är dock mer orolig när det gäller verkstadssektorn – hur ska kurserna kunna hålla sig kvar på de här höga nivåerna när bolagsrapporterna för det andra kvartalet kommer? Och hur ska man klara av att vända så snabbt som marknaden verkar prisa in i aktiekurserna? Vi kan helt klart räkna med en fortsatt rörlig börs med stor osäkerhet kring framtiden.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Ur ett kortsiktigt perspektiv – låt oss säga den senaste veckan – då är det utan tvekan bankaktier, där vi sett rörelser på i snitt runt 10%. Även inkassobolag, som Intrum, kommer med i den rörelsen. Våra favoritbolag mot bank och finans är främst Nordea och sedan Intrum som en krydda. Risken är dock betydligt högre i det senare fallet på grund av fortsatt osäkerhet gällande covid-19 och Italien som är en viktig marknad för Intrum.

Detaljhandel är också intressant nu när allmänheten börjat röra sig mer fritt och shoppingbehovet är större än normalt. Jag tror vi kommer se en kraftfull återhämtning i Hennes & Mauritz försäljning, vilket borgar för en stark avslutning på året och ett spännande 2021 med betydande kurspotential.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Defensiva aktier som Axfood, ICA samt läkemedelsbolagen, till exempel AstraZeneca, går i regel sämre än börsen när den är stark. Det är nog en trend vi kan fortsätta att se de dagar och veckor när börsen stiger.

Ser du några allmänna trender just nu?

Den kortsiktiga trenden är utan tvekan att marknaden spekulerar i konjunkturkänsliga aktier, vilket har varit oerhört tydligt inom just verkstad och bank, som jag nämnde tidigare.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan