Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Marknaden är fortsatt mycket volatil med hög aktivitet hos kunderna just nu. Trenden har varit att man stänger positioner med vinst mycket snabbare. Enligt mig är nog anledningen fortsatt stor volatilitet. Det (nya) spända läget mellan USA och Kina har bidragit till stora rörelser, då man anklagar varandra för sin hantering av spridningen av Coronaviruset. USA hotar även med att blanda in det här i de pågående handelssamtalen.

 

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Detaljhandelsföretaget Bygghemma senaste kvartalsrapport bekräftar den starka trenden i ”heminredningsbranschen” just nu. Den organiska tillväxten inom DIY (do-it-yourself) och Heminredning kom in på 18 procent respektive 28 procent mot våra prognoser på 12 procent och 20 procent. Marknadsförhållandena för DIY påskyndades av "stay home-effekten" med anledning av Coronaviruset, något som även beskrevs av konkurrenten Byggmax. Företaget räknar med ett stort antal nya kunder framöver och ett ännu snabbare skifte mot digital handel. Aktien har gått oerhört starkt i år med en uppgång på nästan 28 procent. Vi har köprek. med riktkurs 75 kr.  

 

Investor som i media börjat kallas den ”nya folkaktien ” handlas fortsatt med en stor rabatt på nästan 20 procent. Triggers för uppvärdering av aktien finns dels i den noterade portföljen, där vi har en uppsida i flertalet portföljbolag, men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Vi har köprek med riktkurs 570 kr.  

 

... och vilka aktier är ute i kylan?

Nischbankerna Collector och Resurs Bank har det fortsatt tungt, då båda visade sämre resultat än väntat i sina senaste kvartalsrapporter. Kreditförlusterna var något högre än väntat och båda bolagen jobbar hårt med att få ned sina kostnader.  

 

Ser du några allmänna trender just nu?

Jag märker en viss optimism bland kunder, då länder börjat släppa på en del av sina restriktioner, och att det kommer locka tillbaka dem till marknaden igen. De flesta storbolagen har nyligen rapporterat årets första kvartalsrapporter, vilka överlag var bättre än väntat. Samtliga flaggar dock för att det andra kvartalets rapporter kommer bli mycket utmanande. Det intressanta blir då vad som är inprisat i kurserna.     

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan