I takt med att sparandet i indexrelaterade produkter som indexfonder och ETF:er växer får förändringar inom index allt större effekt. Vanligtvis sker uppdateringar halvårsvis och från den 1 juni förändras bland annat MSCI Sweden. På Large Cap-listan tillkommer EQT, Evolution Gaming, Latour, Nibe och SCA medan Millicom utgår och flyttas ned till Small Cap. Evolution Gaming och Nibe flyttas däremot upp från Small Cap.

Stora volymer väntas omsättas i stängningscallen i dessa aktier. Flöden som påverkar kursen sker dock momentant i samband med att indexförändringarna presenteras. Det mest tydliga exemplet den här gången var Latour som utvecklades långt bättre än index när nyheten kom den 13 maj. Latour steg nästan 7 procent samtidigt som OMXS30 backade 3 procent  (se graf nedan). Huvudägarna kontrollerar 80 procent av aktiekapitalet och flöden drivna av indexförändringar får förstås extra stor effekt i aktier där antalet tillgängliga aktier är lågt (free float). Det är svårt att förutsäga vilken kurseffekt som uppstår vid stängning, men intresserade läsare rekommenderas att följa utvecklingen i dessa bolag som en avslutning på börsveckan.


Källa: FactSet

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan