Rapportsäsonger är alltid spänningsfyllda, men det första kvartalets rapportsäsong i år var något alldeles extra. Oron och osäkerheten var mycket stor kring hur coronakrisen, och tillhörande nedstängningar av samhällen runtom i världen, egentligen påverkade olika företag och branscher. 

Nu har emellertid rapportsäsongen varit över tillräckligt länge för att man ska ha hunnit begrunda resultaten. Så vad tycker då Aktiellts läsare? Ändrades deras syn på börsen?
Svaren på förra veckans fråga uppvisar stor spridning, och kräver lite plats för att bena ut. 

Först och främst svarar en klar majoritet, 72 procent, att rapportsäsongen inte ändrade deras syn på börsen. Denna anmärkningsvärt höga andel kan sedan brytas ned i 42 procentenheter som fortfarande är neutralt inställda till börsen, 9 procentenheter som är fortsatt negativa, och 21 procentenheter som är fortsatt positiva. 

För 28 procent av läsarna ändrade rapportsäsongen synen på börsen. Här går emellertid förändringen inte i någon tydlig riktning, då 16 procentenheter blev mer positiva medan 12 procentenheter istället blev mer negativt inställda. Andelarna är alltså nästan jämnstora. 

Ett annat sätt att analysera svaren är att lägga ihop de läsare som inte ändrat inställning med de som gjort det, för att se vad läsarskarans nuvarande syn på börsen är. Då går det att se att den största gruppen är neutralt inställda, med totalt 42 procent. Därefter följer 37 procent av läsarna som är positivt inställda, medan 21 procent av läsarna har en negativ syn på börsen. 

Summa summarum råder det rätt skilda uppfattningar bland Aktiellts läsare om börsens framtidsutsikter. Dock med viss övervikt åt det neutrala och positiva hållet. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:
Har rapportsäsongen fått dig att ändra din syn på börsen?

  • Ja, till mer positiv 16%
  • Ja, till mer negativ 12%
  • Nej, fortfarande neutral 42%
  • Nej, fortsatt positiv 21%
  • Nej, fortsatt negativ 9%


Vill du veta Swedbanks syn på börsen?
Läs i så fall Investeringsstrategin med placeringsförslag

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan