Mest köpta och sålda aktier under vecka 18

Sista veckan i april visade på förändrad aktivitet inom investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna. Optimisterna avvaktade under den förkortade handelsveckan medan pessimisterna var desto mer aktiva och tog hem en del kortsiktiga vinster. När veckan summerades hade investerarkollektivet nettosålt aktier i relativt stor skala, vilket var vältajmat mot bakgrund av den negativa utvecklingen igår.

Boliden toppar listan över veckans mest köpta aktier. Boliden kom med en blandad rapport i förra veckan där smältverken överraskade positivt.

Läs mer: Q1: Utmaningar inom Gruvor, men Smältverk är stabilt

Assa Abloy intar silverplatsen bland de mest köpta aktierna efter förra veckans Q1-rapport som innebar en höjd riktkurs, då fundamenta förblir starkt.

Läs mer: Fundamenta förblir oförändrat

Intrum tar den sista pallplatsen bland de mest köpta aktierna. Rapporten för Q1 kommer på onsdag.

Läs mer: Vädrar ut stormen

SEB är den mest sålda aktien efter en Q1-rapport som visade att efterfrågan på lån var stark men rekommendtionen Minska upprepas.

Läs mer: Stark lånetillväxt i första kvartalet

Volvo når silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Q1-rapporten visade på en blandad utveckling.

Läs mer: Starka finanser balanserar svagare orderingång

Tomra återfinns på tredjeplatsen bland de mest sålda aktierna. Investerarkollektivet minskade exponeringen inför Q1-rapporten som släpptes idag.

Läs mer: Tomra

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 18

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan