Mest köpta och sålda aktier under vecka 20

Även under förra veckans börsoro höll optimismen i sig inom investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna. Under kursfallen i mitten på förra veckan såg optimisterna gott om köplägen medan pessimisterna återigen var mer avvaktande. När veckan summerades hade investerarkollektivet än en gång nettoköpt aktier i stor skala.

Swedbank klättrar en placering och avancerar till förstaplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Under torsdagen var aktiekursen under 100 SEK, vilket verkar ha lockat fram köpare.

H&M når silverplats bland veckans mest köpta aktier. Bolaget meddelar att allt fler butiker återöppnas och en finansiell uppdatering i samband med bolagsstämman visar tydliga tecken på styrka.

Läs mer: Tydliga tecken på styrka

Investor är tillbaka på pallplats bland de mest köpta aktierna. Investerarkollektivet fortsätter att hamstra i kvalitetsaktien när det blir börsoro. Investor återfinns som ett av innehaven i vår Fokusportfölj.

Läs mer: Långsiktig värdeskapare

Latour klättrar till förstaplatsen bland de mest sålda aktierna. Förra onsdagen meddelades att Latour inkluderas i MSCI Global Standard Index, vilket satte fart på kursen då många globala indexfonder nu behöver köpa aktien. Investerarkollektivet verkar ha sett det som ett gynnsamt tillfälle att minska på innehaven.

AstraZeneca når silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Aktien gick förhållandevis starkt förra veckan och investerarkollektivet verkar ha passat på att göra en del vinsthemtagningar under förra veckans börsoro.

Läs mer: Högattraktiv produktportfölj

NIBE backar två placeringar bland de mest sålda aktierna. Q1-rapporten var bättre än förväntningarna men värderingen är fortsatt hög.

Läs mer: Solitt första kvartal - men ledningen kunde vara mer transparent

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 20

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan