Mest köpta och sålda aktier under vecka 21

Under förra veckans starka återhämtning, med en indexuppgång på mer än 4 procent, passade investerarkollektivet på att byta fot och ta hem en del kortsiktiga vinster. Optimisterna drog ned på inköpen väsentligt medan pessimisterna var desto mer aktiva. Efter ett par veckor med stora nettoköp slutade förra veckan med nettoförsäljningar i stor skala från investerarkollektivet hos Swedbank och Sparbankerna. 

Telia tar förstaplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Aktien har gått betydligt sämre än index senaste månaden och invsterarkollektivet ser värden i aktien.

Läs mer: Går in i utmanande kvartal med förbättrad trend och kostnadsåtgärder

AstraZeneca når silverplats bland veckans mest köpta aktier efter att ha varit den näst mest sålda aktien veckan innan. På torsdagen meddelades att bolaget fått över 1 miljard dollar från den amerikanska myndigheten Barda för utveckling, produktion och leverans av vaccin mot covid-19.

Läs mer: Högattraktiv produktportfölj

Norwegian Air Shuttle är den tredje mest köpta aktien. Investererarkollkektivet passade på att fyndköpa när bolaget säkrade ett statligt stödpaket och det framkom uppgifter om kinesiska staten som ny ägare.

Boliden når förstaplatsen bland de mest sålda aktierna. Aktien har återhämtat sig starkt sedan botten i mitten på mars. Q1-rapporten visade på vissa utmaningar inom gruvorna.

Läs mer: Utmaningar inom gruvor men Smältverk stabilt.

Swedbank når silverplatsen bland de mest sålda aktierna efter att förra veckan ha toppat listan över de mest köpta aktierna.

SSAB är den tredje mest sålda aktien. Aktien har stigit mer än 20 procent sedan sättningen den 14 maj och investerarkollektivet verkar ta hem en del kortsiktiga vinster.

Läs mer: Minskar produktion och investeringar, Special Steels visar motståndskraftDe 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 21

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan