1. Ny Teknik
  2. Technology
  3. Access Sverige
  4. Medica
  5. Aktiefond Pension

Ny Teknik och Technology

Ny Teknik och Technology är båda aktiefonder med inriktning mot tekniksektorn. Fonderna är även i toppen bland de Roburfonder som gått bäst hittills i år. Trots den stormiga börsen är Ny Teknik upp 13,63 procent och Technology 7,53 procent sedan årsskiftet (per den 5 maj 2020). En del i förklaringen till varför teknikfonderna gått så starkt den senaste tiden är att branschen klarat sig relativt bra under corona-krisen och många av fondernas bolag har till och med gynnats av effekterna som kommit från ökat distansarbete och att vi både får handla och hitta underhållning online.

Läs mer om fonderna här:
Så väljer du rätt teknikfond
Ratingföretaget Lipper utnämner två Roburfonder till de bästa inom respektive kategori
Sällan har ny teknik spelat Ny teknik i händerna som nu
Teknikbolag har hittills klarat krisen relativt bra

Ny Teknik

i år
+33,34%
3 år
+92,25%
5 år
+252,99%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 275,17
sharpe
1,25
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna kon…

Technology

i år
+18,63%
3 år
+109,00%
5 år
+185,58%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
492,77
sharpe
1,37
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår ti…


Access Sverige

Access Sverige, som också kom på femte plats av de mest populära Roburfonder sett till hela 2019, är en indexnära fond som strävar efter att följa jämförelseindex så nära som möjligt givet de hållbarhetsexkluderingar som görs. Precis som namnet antyder är tanken att Access Sverige ska ge spararen en enkel och prisvärd access till den svenska aktiemarknaden. Förvaltningsavgiften för fonden är 0,20 procent.

Swedbank Robur Access Sverige

1 mån
+1,37%
3 mån
+15,33%
i år
-6,08%
1 år
+3,66%
3 år
+16,36%
5 år
+36,47%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
198,82
sharpe
0,40
förv.avg.
0,20%
Access Sverige är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexet OMX Stockh…


Medica

Medica är Swedbank Roburs globala hälsovårdsfond som firar 20 år i år. Den består av 60 till 75 innehav inom hälsovårdssektorn med stora lönsamma bolag som bas men med små och medelstora företag som krydda. Två tredjedelar av bolagen är noterade i USA, cirka en fjärdedel i Europa och resterande del i Japan.

Läs mer om fonden här: 
Swedbank Roburs hälsovårdsfond fyller 20 år

Swedbank Robur Medica

1 mån
-2,68%
3 mån
+10,89%
i år
+2,21%
1 år
+14,43%
3 år
+39,35%
5 år
+36,30%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
25,46
sharpe
0,85
förv.avg.
1,25%
Medica placerar globalt i aktier i bolag verksamma inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och sjukvårdsrelaterad service. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och e…


Aktiefond Pension

Aktiefond Pension är en bred aktiefond som investerar i bolag verksamma över hela världen. Utgångsläget är att 30 procent placeras Sverige men det kan variera med plus/minus 20 procentenheter beroende på var potentialen bedöms vara störst. Fonden placerar framförallt i stora och medelstora företag. Förvaltningsavgiften är 0,18 procent om fonden väljs inom ramen för premiepensionssparandet och 0,42 procent för den som har fonden i ett vanligt fondkonto eller investeringssparkonto.

Swedbank Robur Aktiefond Pen.

1 mån
+1,27%
3 mån
+10,24%
i år
-7,12%
1 år
+3,03%
3 år
+25,47%
5 år
+38,75%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
29,61
sharpe
0,60
förv.avg.
0,42%
Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar i stora och medelstora företag i…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan