Riksbanken har inte avfärdad en räntesänkning helt och hållet, men ser inte att en sänkning i dagsläget skulle kunna hjälpa efterfrågan. En sänkning kan enligt Riksbanken snarare motiveras, i den senare delen av krisen i den så kallade återhämtningsfasen. Vi förväntar därför att styrräntan ligger kvar på 0 procent en lång tid framöver. 

- Riskerna för kraftigt stigande boräntor ser i dagsläget relativt begränsade ut. Riksbanken är mån om att boräntorna inte ska stiga. Därför tror vi att boräntorna generellt håller sig i de historiskt låga nivåerna, säger Johanna Högfeldt, som är ansvarig för att ta fram boränterekommendationen.

Den kraftiga rabatten mellan rörliga och bundna boräntor fortsätter att prägla marknaden. Detta innebär naturligtvis att marknaden fortsätter att prisa in låga räntor en längre period framöver. Det är svårt i dagsläget att motivera att binda räntan på grund av oro över stigande räntor. Men utsikterna för en lägre rörlig ränta i Sverige är också relativt låga. 

- För en bolånekund är beslutet enbart kopplat till rabatten för de bundna räntorna i relation till den rörliga räntan och viljan att veta vad du betalar för räntekostnader framöver, säger Johanna Högfeldt.  

Varje kvartal publicerar Swedbank en boränterekommendation, som bygger på genomsnittet för bankernas listpriser.

Du hittar Boränterekommendationen under fliken Analyser i Aktiellt eller klicka här (öppnas som PDF)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan