Fondbolagens förening genomför för tredje året i rad en undersökning om hur stor roll hållbarhet har när svenskar väljer fonder. Undersökningen visar att 32 procent uppger att de har en fond som valts för att den har en hållbar inriktning. Det är en procentenhet lägre än för ett år sedan. Fler kvinnor (36 procent) än män (28 procent) har valt en fond med hållbar inriktning.

Läs Fondbolagens förenings undersökning om hållbart sparande

Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys, berättar mer om hur arbetet med hållbarhet i fonderna går till på Swedbank Robur.

Vad är hållbarhet för Swedbank Robur?

-För oss är hållbarhet ett brett begrepp och omfattar hur bolagen vi investerar i arbetar i frågor som rör såväl klimat- och miljö som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. På Swedbank Robur menar vi att hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vad betyder det i praktiken?

-Alla Swedbank Roburs fonder följer vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi tar ansvar genom att agera i hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor för fondandelsägarnas räkning. Vi anser att ett bra hållbarhetsarbete är grunden för välskötta och lönsamma aktörer vilket på lång sikt genererar god avkastning åt våra kunder, men även att den genereras på ett för samhället hållbart sätt. Hållbarhetsarbetet utgår från tre olika metoder där vi integrerar, påverkar och exkludera. Det innebär att;

  • vi vill investera i bolag som hanterar sina hållbarhetsrisker och som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter (integrera).
  • vi arbetar för att företagen ska minimera sina hållbarhetsrisker och utveckla sina möjligheter i affär utifrån hållbarhetsaspekter inom sin sektor och marknad. Här är det viktigt att vara långsiktig och stanna kvar som ägare för att tillsammans med andra ansvarsfulla ägare påverka även i tuffa marknader. Då kan vi skapa avkastning för våra kunders kapital samtidigt som världen blir lite bättre. Det här arbetet behöver vi bli bättre att berätta om (påverka).
  • vi avstår ibland från investeringar i vissa branscher eller företag för att minska risker i våra fonder och för att leva upp till våra egna och samhällets värderingar (exkludera).

Många tycker att det är svårt att hitta information om hållbarhet. Hur gör ni för att underlätta för spararna?

-Vi jobbar mycket med frågan och undersökningen från Fondbolagens förening visar att vi, med flera, kan bli bättre. Länge har det pratats om att man vill se ytterligare information om just hållbara fonder och det är viktigt. Men vi arbetar även för att ha en hög lägsta nivå på hållbarhetsarbetet i alla våra fonder så att spararna ska kunna vara trygga oavsett vilken Swedbank Roburfond de väljer. Det behöver också synas. Fondbolagens förenings undersökning visar ju också på att vi har en otrolig potential att öka det hållbara sparandet om vi kan fånga in de övriga 70 procenten av spararna och visa fördelarna för dem.

I dagsläget har vi flera fonder med ett förhöjt hållbarhetsarbete, exempel på dem är våra Svanenmärkta fonder Transition Global, Transition Sweden och Humanfond och fonden Global Impact. Läs mer på respektive länk, för Transition finns även utförliga rapporter och på sidan för Global Impact kan du med hjälp av en räknesnurra se hur mycket ditt innehav bidrar till de globala målen.

Till sist, den återkommande frågan, är det sämre avkastning i fonder med hållbarhetsfokus?

-Det finns inget motsatsförhållande mellan avkastning och hållbarhet. Vi är övertygade om att det långsiktigt hållbara också är det långsiktigt lönsamma. För oss går finansiell avkastning hand i hand med långsiktig och hållbar avkastning. Vår erfarenhet är att bolag som har god insikt i sina viktigaste hållbarhetsfrågor också har en stabil utveckling över tid och kan skapa värde i ett bredare perspektiv. Bolag som affärsmässigt lyckas ta tillvara på möjligheter och medvetet hanterar sina risker inom hållbarhet, kan många gånger både spara kostnader och stärka sitt varumärkesvärde vilket i sin tur ger förutsättningar för en bra och hållbar tillväxt. Så, spara hållbart helt enkelt.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet på swedbankrobur.se/hallbarhet och i vår rapport Hållbara investeringar

Transition Sweden

i år
-9,68%
3 år
+7,41%
5 år
+26,88%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
9 240,94
sharpe
0,17
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkte…

Transition Global

i år
+2,45%
3 år
+51,44%
5 år
+68,78%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
400,91
sharpe
1,00
förv.avg.
1,25%
Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt främst i bolag som med sina produkte…

Humanfond

i år
-8,79%
3 år
+12,11%
5 år
+33,31%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 072,55
sharpe
0,24
förv.avg.
-
Humanfond är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkter eller …

Global Impact

i år
-3,48%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
108,14
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Ind…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan