-Rapporterna har gjorts för att vi tycker att det är viktigt att vara transparanta och kunna visa för våra kunder hur deras pengar investeras - både vad vi investerar i och varför. Syftet är att på ett tydligt sätt förklara varför investeringarna finns i fonden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Catrin Jansson som förvaltar Transition Sweden.

Möjligheterna med en hållbar omställning

Det betydande omställningsarbete till ett mer hållbart samhälle som sker i världen kommer att påverka oss både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fondernas förvaltare försöker se hur dessa strukturella skiften påverkar företags lönsamhet. Genom att förstå var möjligheter och risker finns kan fonderna skapa långsiktigt hållbar avkastning. Transitionfonderna ser både till bolagens hållbarhetsarbete i den interna verksamheten och utifrån deras produkter och tjänster till kunder. För att kvalificera in som investering ställs höga krav från början, vilket även kan innebära att förvaltarna identifierar ett bolags möjligheter till omställning.

Går det att mäta hållbarheten i fonderna och hur följs det upp?

Under senare år har det skett en stor förändring i hur företag redovisar klimatavtryck och mål för utsläpp och energieffektivitet, men även hur de jobbar med sociala förhållanden som till exempel kontroll och uppföljning av leverantörsled och uppförandekoder. Det beror delvis på regleringar och krav på hållbarhetsredovisning, men även på att investerare och institutioner som Swedbank Robur ställer högre krav. Betydligt fler kommer att börja kommunicera kring hur de utifrån vetenskapliga data strävar efter att vara i linje med målen i Parisavtalet*.

-Påverkansarbete handlar om att kommunicera med bolagen om vad vi tycker är viktigt, men det kan naturligtvis vara svårt att avgöra om det är just vår dialog som bidrar till ett förändringsarbete. Vårt mål är att kommunicera med alla bolag i fonderna minst en gång per år men för vissa innehav blir det ju betydligt oftare. Det följs upp i tätt samarbete mellan oss förvaltare och vår interna hållbarhetsanalys, som också de har en nära dialog med bolagen, berättar Catrin Jansson.

Rapport med bolagsmotiveringar - Transition Global

Rapport med bolagsmotiveringar - Transition Sweden

*Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft den 4 november 2016 där alla världens länder kommit överens om att gemensamt bekämpa klimatkrisen. Kärnan i avtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, att stötta de som drabbas av klimatförändringarnas effekter och att anpassa finansiella flöden så att de går att förena med minskade utsläpp av växthusgaser.

Transition Global

i år
+2,45%
3 år
+51,44%
5 år
+68,78%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
400,91
sharpe
1,00
förv.avg.
1,25%
Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt främst i bolag som med sina produkte…

Transition Sweden

i år
-9,68%
3 år
+7,41%
5 år
+26,88%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
9 240,94
sharpe
0,17
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkte…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan