Igår presenterade Macron ett stödpaket som Kepler Cheuvreux anser är en rationell plan för att stödja bilindustrin. Åtgärderna innefattar både kortsiktigt stöd för efterfrågan, som större incitament för att köpa el-bilar och hybrider genom en konverteringspremie för att hjälpa bilhandlarna att minska lagren, såväl som stöd för hela produktionskedjan. Ambitionen är också att positionera Frankrike som ett av de ledande länderna för att producera ”rena” fordon till 2024-2025.

Mer stöd troligt i andra europeiska länder

Andra europeiska länder, särskilt Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien, som också har stor inhemsk bilindustri, väntas också meddela stödåtgärder de kommande veckorna. Tyska biltillverkare har efterfrågat en liknande skrotningspremie som fanns i Tyskland under 2009-2010 för att stödja efterfrågan efter finanskrisen.

Positiv syn på sektorn

Kepler Cheuvreuxs syn på sektorn förblir positiv efter uppgraderingen den 26 mars, där ett flertal av de större europeiska tillverkarna fick en köprekommendation. Styrkan i balansräkningarna, sentimentet kring sektorn och värderingen var de tre huvudsakliga drivarna till den positiva hållningen till sektorn i slutet på mars. Kepler Cheuvreux noterar att värderingsmultiplarna inte är lika attraktiva idag, då sektorn slutat underprestera de senaste två månaderna trots upprepade nedjusteringar av vinstestimaten. Värderingen i relation till eget kapital är dock fortsatt pressad ur ett historiskt perspektiv (se graf nedan).


Pris/Eget kapital

  Källa: FactSet, Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux fortsätter att tro att vi har passerat botten för den globala efterfrågan på fordon, vilket medför att konsensusförväntningarna nu bör vara nära botten och där statliga stödåtgärder, ledningsförändringar och turn around-planer kan leda till uppgraderingar. Även Swedbank Trading ser potential inom sektorn och inledde ett trading case i Autoliv tidigare idag.

Swedbank Trading: Köp - Autoliv krocksäker

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan