Den svenska aktiemarknadens höga inslag av konjunkturkänsliga bolag är en utmaning i turbulenta tider. När världsekonomin stänger på det sätt som skett då drabbas allt, även om det blir mer märkbart direkt i tjänstesektorer. 

- Osäkerheten kring framtiden får samtidigt investeringsbeslut att dra ut på tiden, vilket slår mot efterfrågan hos många av de konjunkturkänsliga bolagen. Enorma åtgärder från centralbanker skapar även anledning till valutarörelser vilket kan bli avgörande för en liten valuta som den svenska kronan, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Den förväntade återkomsten av nedtryckta indikatorer för den globala industrin har förskjutits väsentligt in i framtiden. Det skapar en extra osäkerhet kring den svenska marknaden. Samtidigt har många av bolagen visat sig vara förvånansvärt skickliga på att parera nedgångar i efterfrågan och sammantaget är de i bättre skick nu än vid finanskrisen. 

- Skillnaden i hur snabbt bolag kommer komma tillbaka blir sannolikt stor och vi ser i nuläget inte Sverige som en marknad som sticker ut, vare sig åt det ena eller det andra hållet, och vi rekommenderar därför en neutral vikt för regionen och föredrar en välbalanserad portfölj av bolag. 

Sedan årsskiftet har Sverige fallit 10-15 procent och det är ungefär i likhet med de flesta andra marknader. Sveriges höga andel konjunkturkänsliga bolag påverkar självfallet utvecklingen men samtidigt så väger bank, Ericsson och H&M tungt i index. Även om det konjunkturkänsliga ofta ses som en sektor är förutsättningarna i nuläget relativt varierande. 

- För att historiskt identifiera intressanta köp- eller säljtillfällen brukar vi jämföra index- och vinstutveckling. Det säger absolut inte allt men har vid ett flertal tillfällen visat sig vara ett bra stöd. Exempelvis var rädslan för en avmattning i ekonomin för stor i början av 2019. På samma sätt ansåg vi i slutet av samma år att Sveriges förutsättningar att gå bättre än övriga marknader var begränsade.

I nuläget säger oss detta inget om framtiden då estimaten åkt rutschkana medan aktiemarknaden åkt jojo. Finans- och penningpolitiska stimulanser som lyfter ekonomin skapar optimism bland investerare redan nu trots att den närliggande visibiliteten förblir mycket låg. Ett inte helt orimligt scenario är att detta fortsätter lyfta börserna och i ett sådant kan Sverige mycket väl utvecklas bättre än många andra marknader.

- En andra våg av rädsla för smittspridning och de ekonomiska konsekvenserna kan få investerare att backa tillbaka en gång till. I det här fallet kan Sveriges något annorlunda väg genom pandemin få betydelse för hur den svenska börsen utvecklas. Oavsett resulterar den andra vågen sannolikt i lägre aktiekurser och om något finns det en risk att Sverige tar extra stryk i en sådan rörelse, avslutar Mattias Isakson. 

Placeringsförslag: Swedbank Robur Sverigefond

Läs mer i Investeringsstrategin med placeringsförslag.

Swedbank Robur Sverigefond

1 mån
+0,37%
3 mån
+23,54%
i år
-6,27%
1 år
+0,19%
3 år
+7,70%
5 år
+34,14%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
497,94
sharpe
0,16
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska bolag i olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshoriso…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan