Våren 2020 har till stor del handlat om social distansering och stängda kontorsarbetsplatser. Idoga försök att begränsa smittspridningen av coronaviruset har kommit att påverka både hur vi arbetar och umgås. Medan mängder av branscher erfar en av de värsta kriserna någonsin finns det en bransch som faktiskt inte bara klarat sig bättre – utan till och med i vissa fall även dragit nytta av rådande situation – och det är tekniksektorn. 

- Tillämpningen av digitala kommunikationsverktyg ökar lavinartat, behovet av stabil internetuppkoppling och mobilnät är större än någonsin, efterfrågan på så kallade molntjänster för lagring av data online, likaså. Coronapandemin har tvingat fram ett ”digitalt språng”, då den sociala distanseringen medfört att mängder av tjänster numera endast finns att tillgå online, säger Maria Wendestam, investeringsstrateg. 

Alltifrån konserter till yogapass sänds på internet, restauranger tar emot beställningar via appar och en after work med kollegorna innebär numera social tillvaro framför datorskärmen på hemmakontoret. 

Tekniksektorn är dominerande på de stora utvecklade aktiemarknaderna. I ett globalt aktieindex (MSCI World) utgör andelen teknikföretag, enligt den globala standarden GICS, 20%. Andelen var tidigare större men efter förra årets omdefiniering GICSsektorerna så klassificeras bland annat Facebook och Googles moderbolag Alphabet inte längre som teknikbolag. Likväl har sektorns relativa andel fördubblats de senaste fem åren. 

- En viktig anledning till att sektorn vuxit är den goda kursutvecklingen. Ett globalt IT-index (MSCI World IT) har avkastat 130% totalt över de senaste fem åren (i USD), och det är främst industrigrupperna Mjukvara, Hårdvara & Lagring och Halvledare som vuxit mest. Den senare är emellertid den mest konjunkturkänsliga, säger Maria Wendestam. 


Hur länge kan det fortsätta?
Men om sektorn gått så pass bra under en längre tid, finns det då risk för att vi befinner oss i en bubbla, likt den vid millennieskiftet? 

- Vi anser inte det. Dagens teknikbolag har sunda affärsmodeller och hög lönsamhet, vilket är en stark kontrast jämfört med under IT-bubblan för 20 år sedan. 

En annan betydande skillnad är att värderingen (price to earnings) fortfarande bara är runt en tredjedel av vad den var då. Dock ska man bära i minnet att det alltid finns en risk att en del av bolagen blir alltför högt värderade, vilket i sin tur kan leda till en korrigering. 

- Likväl, det är tekniksektorn som driver digitaliseringen i vårt samhälle. Utöver de förändrade beteendemönster som efter rådande coronapandemi skulle kunna tänkas permanentas, är vi bara i början av den digitala utvecklingen. 

Nya produkter och tjänster kommer att skapas, medan produktion av befintliga produkter och tjänster effektiviseras. Aspekter såsom arbetsmiljö och miljöpåverkan kommer ges större utrymme och vi kommer på så vis skapa ett mer hållbart samhälle. 

- Med låga inträdesbarriärer är det i dag lättare för nya företag att ta sig in på marknaden. Det skapas tillväxt, nya jobb och bättre konkurrenskraft. Innovativa lösningar kommer fortsätta att efterfrågas, vare sig det gäller tillverkande produktion, banktjänster eller elektroniska hjälpmedel till skolor, säger Maria Wendestam. 

Risknivån för tekniksektorn kan betraktas som medel, sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Många delar av produktionen, inte minst inom halvledarindustrin, är mycket energikrävande, och många internetföretag brottas med frågor om användarnas personliga integritet. 

- Andra viktiga frågor för sektorn är leverantörer och konfliktmineraler. Samtidigt är tekniksektorn och dess verksamhet avgörande för att hitta hållbara lösningar för framtiden och många bolag bidrar således aktivt till en mer hållbar utveckling, avslutar Maria Wendestam. 

Placeringsförslag:  Swedbank Robur Technology

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag

Swedbank Robur Technology

1 mån
+9,80%
3 mån
+25,97%
i år
+23,54%
1 år
+37,80%
3 år
+117,39%
5 år
+193,75%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
513,18
sharpe
1,37
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjäns…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan