Niklas Larsson, förvaltare av Småbolagsfond Global, kan du kort beskriva fonden?

-Det är en fond som investerar globalt i mindre noterade bolag. I dagsläget är fonden investerad i drygt 40 bolag. Jag försöker att hitta bolag med affärsmodeller som jag verkligen tror på, snarare än att fokusera på olika sektorer eller geografier.

Ska man bara ha en småbolagsfond så är väl en globalfond det optimala?

-Jag tycker ju det, skämt åsido så tycker jag att det finns väldigt många intressanta fonder som ryms under globalfonder. Men just den strategi som jag har valt är ju anpassad för att ha ett stort univers att leta i.

Utvecklingen på både kort och lång sikt är bättre än för fondens jämförelseindex – vad plockar du in som index missar?

-Jag skulle snarare säga att jag väljer bort bolag och sektorer som ingår i index men som jag inte vill vara investerad i. Exempelvis äger fonden inga energi- eller råvarubolag. Den har också haft väldigt begränsad exponering mot banker och detaljhandel, vilket är sektorer och affärsmodeller som jag ser kommer ställas inför strukturella utmaningar. Jag har längre trott, och tror alltjämt, att det är en strategi som skall betala sig på lång sikt men som nu även har visat sig fungerat på kort sikt.

Med ett globalt ”arbetsfält” måste det vara utmanande att hitta intressanta investeringar? Hur gör du för att hitta dina?

-Hemligheten är lite som jag är inne på ovan att inte leta där sannolikheten är så stor att jag hittar något. Jag har ju försökt vara väldigt tydlig med mitt koncept ABCD som innebär affärsmodeller som har hög andel återkommande intäkter och kassaflöden som man sedan kan återinvestera. Läs mer om ABCD-metoden.

Senaste månadernas globala isolering och har gett ett extra uppsving bland annat för många digitala företag – hur ser det ut i din portfölj nu och hur bedömer du framtidsutsikterna?

-Just digitala affärsmodeller är ju något som vi förvaltare på Robur och även jag länge har gillat, och det har ju hjälpt fonden, inte minst i år. Min ambition är ju att hitta säkra affärsmodeller som skall må bra oavsett ekonomiskt klimat. Sedan vet man inte hur bolaget kommer att gå förrän affärsmodellen har testats och det är ju just vad som sker nu. Det finns vissa bolag i portföljen som är exponerade mot till exempel resande som fram tills nu stått emot ganska väl i svaga perioder. Det har såklart inte varit fallet den här gången. Men annars så är jag nöjd med portföljen som den ser ut, och har egentligen inte gjort några större förändringar.

Avslutningsvis – tycker du att man ska öka, minska eller bibehålla sin investering i din fond? Och varför?

-Jag tror ju inte att man kan ’tajma’ marknaden varken på totalnivå eller enskilda aktier. Därför tycker jag det känns jättebra att fortsätta att rekommendera att månadsspara. Lite tråkigt svar jag vet, men om man vill ha roligt är det billigare att titta på en film.

Swedbank Robur Småbolag Global

1 mån
-3,03%
3 mån
+14,88%
i år
-2,92%
1 år
+0,08%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
107,41
sharpe
0,61
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringsho…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan