Swedbank har sedan vår decemberstrategi rekommenderat en neutral vikt i USA, efter att dessförinnan ha varit överviktade under en längre period. Rekommendationen sänktes i ett skede då global ekonomisk aktivitet visade tydliga tecken på att bottna, en miljö vi bedömde skulle gynna den amerikanska marknaden relativt mindre. Osäkerhet kring sjukdomsspridning, makroekonomi och bolagsvinster har därefter tillkommit. 

- Stora delar av bolagen på den amerikanska marknaden verkar inom relativt stabila segment av den globala ekonomin och har förutsättningar att upprätthålla försäljning och vinst bättre än företag i andra regioner. Vi väljer därför att öka portföljrekommendationen i USA till en övervikt, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg.

Amerikanska aktier har i år, liksom under den stökiga perioden sedan februari, utvecklats bättre än aktier på övriga regioner i vårt investeringsuniversum. En stark relation dollar/kronor bättrar på resultatet för svenska sparare. En gynnsam sektorsammansättning, med hög andel företag inom globala tillväxtsegment; hälsovård, IT, digital media etc., bidrar till utvecklingen. Detta är strukturellt intressanta delar av den globala ekonomin, som också är förhållandevis defensiva i den extrema miljö vi upplever. De gynnas också då konsumtionsmönstret förändras och mer av den sker från hemmet, via digitala kanaler.

Sektorutvecklingen i år syns bland annat i den bättre avkastningen för tekniktunga Nasdaq jämfört med det bredare indexet S&P 500.

Amerikanska aktievärderingar, baserade på analytikerkårens vinstantaganden, är fortsatt högre än på andra regioner i vårt investeringsuniversum.

Den globala ovissheten försvinner inte i närtid. Amerikansk ekonomisk aktivitet förblir kraftigt påverkad de närmaste perioderna, bland annat via en vikande utrikeshandel. Exportsiffrorna för mars månad är dyster läsning. Arbetsmarknaden som är central för stämningsläget bland hushållen, viker nu snabbt, fortsatt kraftig försämring är att vänta. Vissa segment av traditionell sällanköpskonsumtion, bland annat inom detaljhandeln, får det speciellt besvärligt, efter att redan tidigare haft problem att konkurrera. Den globala handelsdispyten, som har hamnat i skymundan av nyhetsflödet kring Covid-19, är fortfarande olöst. Tonläget mot Kina har om något försämrats under perioden i samband med virusoron.

Osäkerheten visar sig i kraftigt vikande ekonomisk aktivitet och sänkta vinstförväntningar. Förhoppningar knyts nu till lättare restriktioner i närtid. 

- Vi tror inte att åtgärder för att åter öppna upp ekonomin har samma förutsättningar att bli effektiva på kort sikt, som en ”beordrad” nedstängning. De pågående massiva stimulanserna, även om de delvis ”skjuter bredvid”, kommer ändå att förhindra en ekonomisk kollaps. Vi ser relativt positivt på amerikanska företags möjligheter att lönsamt bedriva sin verksamhet och konkurrera i den extrema miljön, säger Mats Waldemarsson.


Placeringssförslag 

Swedbank Robur USA

Läs mer i Investeringsstrategin med fler placeringsförslag 

Swedbank Robur USA

1 mån
+1,60%
3 mån
+8,52%
i år
+4,48%
1 år
+15,37%
3 år
+58,30%
5 år
+78,53%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
73,77
sharpe
0,98
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bol…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan