Thomas, du förvaltar vår Japanfond. Kan du beskriva den?

-Japanfonden är en aktivt förvaltat fond med förhållandevis få innehav. För tillfället finns 37 innehav i fonden vilket i praktiken innebär att varje enskild position får relativt stor påverkan på fondens totalavkastning. Jag letar investeringar i alla bolagsstorlekar så länge det finns tillräcklig likviditet i aktien för att bygga en meningsfull position. I fonden återfinns allt från mikrocap-bolag till större bolag såsom Sony och Nintendo som också tillhör fondens större innehav. De mindre (och ibland även de stora) japanska bolagen är ofta dåligt genomlysta vilket skapar goda förutsättningar för ”stock picking” och inte sällan saknas även information på engelska. Dagens teknik för översättning möjliggör dock att man på ett enkelt sätt faktiskt kan ta till sig informationen även om man inte kan språket.
-Jag föredrar att investera i bolag som har strukturell medvind och en långsiktigt hållbar affärsmodell med en stabil och någorlunda förutsägbar intjäning. Dessutom är det viktigt att bolaget genererar en god avkastning på investerat kapital vilket kan vara förenat med att man exempelvis har starka varumärken eller skalfördelar. Investeringar görs med en lång placeringshorisont där större vikt läggs vid att göra en bedömning av hur bolaget ser ut om 3 till 5 år snarare än hur verksamheten går idag. Exempel på teman som genomsyrar innehaven i fonden är bolag som på olika sätt är exponerade mot och gynnas av en åldrande befolkningen, en ökad digitalisering i samhället eller en växande medelklass i tillväxtländer.

Varför ska man ha Japan i portföljen?

-Med världens näst största aktiemarknad och tredje största ekonomi tycker jag definitivt att den har sin plats i portföljen. Ser man rent värderingsmässigt så är den japanska marknaden generellt lågt värderad jämfört med andra utvecklade marknader. Så har det i och för sig varit under en längre tid men på senare tid har en rad strukturella reformer skett i landet framförallt vad gäller corporate governance där man ligger en bit efter andra mogna marknader. Det har lett till ökat fokus på lönsamhet bland bolagen och bidragit till ökad kapitaleffektivitet. Här har vi på senare tid sett en hel del positiva tecken från bolagen och fler och fler aktivister engagerar sig i japanska bolag och sätter press på företagsledningar för att låsa upp värden. Men det finns mycket kvar att göra.

-Dessutom finns en hög innovationsgrad i landet och man ligger tillsammans med USA och Kina i en klass för sig vad gäller internationella patentansökningar. Man har många världsledande bolag med starka globala varumärken och framförallt en starkare exponering mot tillväxtländer i övriga Asien än andra utvecklade länder. Exempelvis är man starka inom teknik, automatisering, gaming och kosmetika. Det finns också en politisk stabilitet i landet (vilket inte är en självklarhet numera) där premiärminister Abe nu är inne på sitt åttonde år. Sen får man inte glömma bort att Japan kommit lite längre rent demografiskt, med en åldrande befolkning och negativ befolkningstillväxt, som andra länder har framför sig (ex Kina, Tyskland) och att tillväxten för många bolag faktiskt kommer utanför Japan.

Kan du ge exempel på några innehav som återfinns fonden?

-Som jag nämnde tidigare finns Nintendo i fonden som skapat några utav de mest sålda tv-spelen någonsin. Bolagets karaktärer som Super Mario och Zelda är minst lika populära idag som de var när den första tv-spelskonsolen lanserades på 80-talet. Dessutom har man på senare tid blivit mer intresserade av att utöka sin intjäning utanför tv-spelsområdet. Exempelvis kommer det snart startas en nöjespark (Super Nintendo World) i Japan dit man licensierat ut sina varumärken.

-Ett annat exempel på ett globalt bolag som finns i fonden är Yamaha Corporation (inte att förväxla med Yamaha Motors) som har runt 25 procent global marknadsandel inom musikinstrument och är med råge den största aktören i världen. Sedan ett antal år tillbaka har man blivit mer fokuserade på lönsamhet och börjat inse värdet av sitt varumärke vilket kunder är beredda att betala för vilket i sin tur bland annat lett till kontinuerliga prishöjningar på deras produkter.

-Ett exempel på ett bolag med fokus på den inhemska marknaden är Solasto som är verksamma inom hälsovårdssektorn. Man bedriver bland annat äldrevård där press på ersättningar från staten och svårigheter att hitta personal gör det tufft för många mindre aktörer. Detta gynnar större aktörer som Solasto som också är ett av få bolag som driver på en konsolidering av marknaden. Dessutom har man historiskt varit skickliga på att integrera sina förvärv.

Men det finns även områden där Japan har lite att lära, eller hur?

-Ja, absolut. Vi är en av de större ägarna i ett bolag som heter Orix, ett stort finanskonglomerat som återfinns i ett par av våra fonder. Jag har haft en återkommande dialog med dem under ett par års tid angående deras kapitalallokering och varför de valt att behålla sina återköpta aktier på balansräkningen istället för att makulera dem. Nyligen bestämde de sig faktiskt för att makulera dem. När Per Solvin, som förvaltar en av våra globalfonder, träffade dem i vintras sa de uttryckligen ”we decided to cancel our shares because we understood it was very important to Mr. Karlsson” när de diskuterade det. Det var lite roligt. Samtidigt visar det att vi som ägare faktiskt kan påverka stora bolag även internationellt.

Hur har börsutvecklingen varit historiskt?

-Jag tror att perceptionen bland den stora allmänheten är att den japanska aktiemarknaden inte genererar någon avkastning och att det bara gått utför sedan toppen i slutet på 80-talet. Man ska komma ihåg att man som svensk investerare i en Japanfond också får en exponering mot japanska yen. Om man jämför avkastningen i kronor för en svensk investerare vid en investering i de breda indexen MSCI Japan (vit), USA (gul) och Europa (orange) sedan 1999 visar det sig att avkastningen är 40% högre för Japan jämfört med Europa men en bit efter USA. Men detta säger givetvis ingenting om framtiden.

Källa: Bloomberg

Swedbank Robur Japanfond A

1 mån
-1,70%
3 mån
+8,73%
i år
-0,81%
1 år
+9,93%
3 år
+33,99%
5 år
+37,69%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
10,96
sharpe
0,77
förv.avg.
1,25%
Japanfond är en aktiefond som placerar i aktier i japanska bolag i olika branscher. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Vi …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan