Förutsättningarna för 2020 har snabbt och dramatiskt förändrats. Osäkerheten är exceptionell och det föranledde oss att för två veckor sedan neutralisera aktievikten i vår Investeringsstrategi, då värderingsnedgången inte kan anses vara tillräcklig för att prova bottenfiske. I rådande osäkerhet är den svenska aktiemarknaden återigen utsatt för hårt tryck, om något kanske lite extra hårt med tanke på den konjunkturkänsliga profilen och den egna valutan. Vinstutvecklingen är osäkrare än någonsin och den säger oss inte mycket om framtiden, men i ett relativt perspektiv så sticker inte de övergripande riskerna för Sverige i nuläget ut jämfört med andra marknader anser vi. 

Med detta som bakgrund neutraliserade vi även till stor del sektorvikterna i Fokusportföljen i samband med ovan åtgärd.

Till Fokusportföljen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan