De finansiella marknaderna fortsätter vara mycket oroliga till följd av coronaviruspandemin. Swedbanks experter diskuterar händelseutvecklingen sedan det senaste Utblick för två veckor sedan, det rådande marknadsläget, och hur detta påverkar Investeringsstrategin. 

Dessutom svarar de på spännande frågor som om den svenska aktiemarknaden bör ses som billig nu, vilka bolag och branscher som ter sig starkare och svagare, och hur man överlag kan resonera som investerare i ett sådant här exceptionellt läge. 

Se detta och mer i veckans Utblick, Swedbanks program om investeringar kopplat till det rådande marknadsläget. När det gäller Utblick är vår ambition att fortsätta att publicera ett nytt program varje tisdag precis som vanligt framöver, om de yttre omständigheterna tillåter det.

Titta på Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 


Missa inte
Se alla artiklar om börsoron år 2020 genom att klicka här

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan