De senaste veckorna har inte direkt varit en rolig tid på börsen. Med tanke på att läget ännu inte lugnat ned sig till tillfrågades Aktiellts läsare återigen hur de agerat med sina portföljer under förra veckans börsoro. Detta för att se om attityder och agerande hade förändrats jämfört med vad när läsarna tillfrågades om hur de gjorde under vecka 9.  

Svaren är dock ganska snarlika. Det mest populära alternativet var fortfarande att sitta still i båten, med 52 procent av svaren. Alltså närmast oförändrat mot förra omröstningen, där alternativet fick 54 procent av svaren. 

Alternativet att sälja av allt har klättrat något, och får 15 procent av rösterna jämfört med tidigare 13 procent. Å andra sidan har alternativet att tanka mer aktier sjunkit lite, från 16 till 13 procent. 

Att byta till räntefonder får 12 procent av rösterna, och har därför ökat en del jämfört med tidigare 8 procent. Alternativet att öka på fondinnehaven är dock i det närmaste oförändrat på 5 procent, jämfört med tidigare 6 procent. Att köpa lågriskaktier är exakt lika populärt som tidigare, med endast 3 procent av svaren. 

Sammanfattas resultaten har det alltså inte skett någon större förändring i läsaragerande mellan vecka 9 och vecka 11. En majoritet av läsarna fortsatte härda ut börsturbulensen och gjorde inga nämnvärda portföljförändringar. Andelarna som valde att sälja av allt respektive öka sina aktieinnehav fortsatte att vara ungefär lika stora. 

Det kan dock skönjas en viss ökning av de mer defensiva alternativen jämfört med vecka 9. Då både att byta till räntefonder och att sälja av allt har ökat något i popularitet. 


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Hur agerade du under förra veckans börsoro?

 • Satt still i båten 52%
 • Tankade mer aktier 13%
 • Bytte till räntefonder 12%
 • Passade på att öka på mina fondinnehav 5%
 • Sålde av allt 15%
 • Köpte lågriskaktier 3%


Så här gjorde läsarna under vecka 9: 

 • Satt still i båten 54%
 • Tankade mer aktier 16%
 • Bytte till räntefonder 8%
 • Passade på att öka på mina fondinnehav 6%
 • Sålde av allt 13%
 • Köpte lågriskaktier 3%


Vill du veta mer om hur man kan agera under börsoron?

Kom till alla artiklar om börsoron 2020 genom att klicka här


Fler tips

Se Utblick den 24 mars

Läs bloggen av Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna

Läs intervjun med Tove Zander, Swedbanks ungdomsansvarig

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan