Marknadskommentar

Under veckan har det varit fortsatt fokus på de ekonomiska konsekvenserna som följer i spåren av Covid-19 och de globala åtgärder som lanserats i syfte att försöka motverka dessa och även spridningen av viruset. I världen uppgår antalet konstaterade fall i dagsläget till över 240 000 och fler smittfall har nu inträffat i Europa än i Kina. Runt om i Europa har regeringarna infört strängare åtgärder för att minska spridningen av viruset, som exempelvis nedstängning av skolor och universitet, utegångsförbud och förbud mot folksamlingar. I Sverige har regeringen infört reseförbud till Sverige under 30 dagar efter att EU enats om inreseförbud för unionen och i tisdags meddelades det att svenska hög- och gymnasieskolor ska bedriva sin verksamhet på distans.

I syfte att stävja de ekonomiska konsekvenserna har flertalet stimulansåtgärder presenterats under veckan från flertalet regeringar och centralbanker. Under natten till månad meddelade den amerikanska centralbanken att de sänker räntan med 100 punkter till 0–0,25%. Dessutom ska de utöka sina tillgångsköp med minst 700 miljarder dollar och genomför även en del lättnader som underlättar för bankerna. Den europeiska centralbanken meddelade under ett extramöte att de inför ett nytt stödköpsprogram som innebär att de ska köpa tillgångar för 750 miljarder euro. Riksbanken meddelade att de kommer utöka sina obligationsköp och att de avser att köpa obligationer för 300 miljarder kronor under 2020.

På bolagsfronten och arbetsmarknaden har effekten av viruset börjats märka av. Arbetsförmedlingen rapporterade under veckan att antalet varsel har ökat kraftigt under andra veckan i mars, som framför allt är koncentrerad till verksamheter inom hotell och restaurang samt i storstadsregionerna. Scania meddelade att de kommer att stoppa produktionen i alla bolagets fabriker i Sverige på grund av komponentbrister och problem med egna leveranser. Även Volvo Cars och AB Volvo stoppar all svensk produktion från och med nästa vecka. Utdelningarna från de svenska bolagen har också påverkats av nuvarande kris. Både Husqvarna och AB Volvo har uppgett att de drar tillbaka sina förslag om en extrautdelning och bland annat Trelleborg och Scandic Hotels har dragit in sina utdelningar.

Avstämningstidpunkt för marknadsdata: 2020-03-20 kl 16:00

Veckans bolag

Volvo - Extrautdelning dras tillbaka och prognosuppdatering

  • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
  • Kundaktiviteten ser ut att återvända
  • Attraktiv värdering och stark finansiell ställning

Alfa Laval - Vidtar förebyggande kostnadsbesparingar

  • Global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering
  • Nya utsläppskrav skapar tillväxtpotential
  • Omotiverad värderingsrabatt jämfört sektorn

Hennes & Mauritz - Alla ögon på Q2

  • Global klädvarukedja
  • Vinståterhämtning de kommande åren
  • Attraktiv direktavkastning


Fler aktuella analyser:

Nokia - Riktkurs sänks till 4,2 EUR

Lundin Petroleum - Värjer sig mot nedgången

Ericsson - Riktkurs sänks till 88 SEK

Nobina - Kollektivtrafik är nödvändig!

NENT Group - Vinstvarning efter stängda sportevenemang, riktkurs sänks med 8%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan